Заклетва децембарске генерације војника у Јакову

Изјава родитеља
Субота, 18.12.2010 
Изјава родитеља - 2
Субота, 18.12.2010 
Изјава војника
Субота, 18.12.2010 
Свечаност
Субота, 18.12.2010