Обилазак јединица опремљених средствима из донације Руске Федерације