Заменик начелника Генералштаба Војске Србије

Заменик начелника Генералштаба Војске Србије је помоћник начелника Генералштаба за планирање, организовање и употребу Војске и контролу рада потчињених, као и координацију рада са организацијским јединицама Министарства одбране.
Заменик начелника Генералштаба је командант Здружене оперативне команде у миру.

Заменик начелника Генералштаба:

  • руководи израдом предлога одлука, процена, захтева, наређења и других аката које разматрају и доносе председник Републике и министар одбране, а који се односе на изградњу оперативне и функционалне способности Војске;
  • координира активности и учествује у изради законских и подзаконских, планских и других докумената који се израђују у Министарству одбране, а имају утицаја на изградњу оперативне и функционалне способности Војске;
  • координира активности и одговоран је за израду Плана одбране који се односи на припреме и употребу Војске;
  • одговоран је за реализацију организацијско-формацијских промена и попуну Војске;
  • координира активности цивилно-војне сарадње из надлежности Генералштаба;
  • командује Здруженом оперативном командом;
  • у одсутности начелника Генералштаба, замењује га на дужности и обавља послове из његове надлежности.

Заменик начелника Генералштаба Војске Србије је генерал-мајор Петар Цветковић, који је дужност преузео 9. октобра 2018. године.

Повезане вести