Војска Србије — институцијакојој грађани највише верују

Командант Центра за обуку логистике пуковник Драган Љубић


Датум и место рођења

9. децембар 1968,  Големо Село, Врање

Образовање

 • Генералштабно усавршавање, 2014.
 • Специјализација из области саобраћајног обезбеђења на Војној академији, 2002.
 • Војнотехничка академија, смер саобраћајна служба, 1992.
 • Средња школа, 1987.

Дужности

 • Командант Центара за обуку логистике, Команда за обуку
 • Начелник Групе за саобраћај и транспорт, Одељење за логистичку подршку (Л-4), Команда Копнене војске
 • Референт у Реферату за транспорт, Одељење за логистику (Л-4), Команда Копнене војске
 • Референт у Реферату за транспорт, Одељење за логистику, Команда Копнених снага
 • Референт у Одсеку за саобраћајну службу, Одељење за логистику,  Команда Нишког корпуса
 • Командант 559. ауто-транспортни батаљон, Трећа армија
 • Заменик команданта 559. ауто-транспортни батаљон, Трећа армија
 • Командир чете саобраћајне војне полиције, Трећи батаљон војне полиције, Трећа армија
 • Командир вода саобраћајне војне полиције, 42. батаљон војне полиције, Лесковачки корпус

Унапређења

 • Пуковник, 2017.
 • Потпуковник, 2005.
 • Mајор, 2001.
 • Kапетан прве класе, 1998.
 • Kапетан, 1995.
 • Поручник,1992.

Контакт

Адреса: Балканска 57, 37 000 Крушевац
Телефон: +381 (0) 37 416-058
Телефакс: +381 (0) 37 416-377
Мејл: colo@vs.rs