ОБВТ ЛАЗАР 3

Вежба подржана рачунарским симулацијама „Рогозна 2017“

Четвртак, 30.11.2017 | Обука

У Центру за обуку путем симулација у Београду, у току је вежба подржана рачунарским симулацијама „Рогозна 2017“ коју изводе Команде за развој Београдске бригаде, Жандармерија и Црвени крст.

Петодневном вежбом, која се изводи као тростепена и двострана, руководи помоћник команданта за операције Команде за обуку пуковник Сретен Егерић.

Током вишедневних вежбовних активности проверена је способност Команде територијалне бригаде за планирање, организовање и вођење одбрамбене операције у условима симулираног рачунарског окружења.

Извођењем вежбе проверено је и познавање начела употребе јединица и средстава, садејства са родовима Копнене војске и између видова Војске Србије, али и сарадње са осталим структурама система одбране. Проверене су и тактичке радње, технике и процедуре, као и квалитет донетих одлука на свим нивоима командовања од чете до бригаде.

У Војсци Србије вежбе подржане рачунарским симулацијама су незаобилазан облик практичне обуке команди јединица. Током протеклих година Центар за обуку путем симулација је стекао драгоцена искуства у моделовању, припреми и реализацији ових вежби, а јединице у извођењу вежби на савремен начин.

Повезане вести