Odeljenje za civilno-vojnu saradnju

Odeljenje za civilno-vojnu saradnju (J-9) je organizacijska jedinica Generalštaba Vojske Srbije nadležna za planiranje poslova koji se odnose na civilno-vojnu saradnju Vojske Srbije.

Odeljenje za civilno-vojnu saradnju (J-9) je nosilac funkcije civilno-vojna saradnja (CVS) u sistemu odbrane Republike Srbije.

U sastavu Odeljenja za CVS su Odsek za planiranje i Grupa za podršku.

Vršilac dužnosti načelnika Odeljenja za CVS (J-9) Generalštaba Vojske Srbije je pukovnik Branko Popović. 

Zadaci Odeljenja za CVS


Odeljenje za CVS realizuje sledeće zadatke:

  • Planiranje CVS u tekućim operacijama Vojske i dugoročnom planiranju odbrane Republike Srbije;
  • Izrada predloga za programe i planove finansiranja CVS;
  • Izrada doktrinarnih dokumenata iz oblasti CVS;
  • Predlaganje, planiranje i izrada pravila angažovanja Vojske u oblasti CVS;
  • Ažuriranje i održavanje baze podataka o stanju okruženja u kojem jedinice Vojske Srbije izvode operacije ili će ih izvoditi po elementima iz oblasti CVS;
  • Učešće u radu ekipa Generalštaba za kontrolu i ocenjivanje operativnih i funkcionalnih sposobnosti i usaglašenosti sa zakonima, pravilima i propisima komandi, jedinica i ustanova Vojske Srbije.

Odeljenje za civilno-vojnu saradnju (J-9) je najmlađa organizacijska jedinica Generalštaba Vojske Srbije. Formirano je 5. februara 2007. godine, ubrzo po uvođenju funkcije civilno-vojna saradnja u Vojsku Srbije, radi obezbeđivanja potpune interoperabilnosti sa savremenim vojskama.

Iako najmlađa funkcija u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije, intenzivnom obukom u zemlji i inostranstvu, razmenom iskustava sa savremenim vojskama, razvojem specifičnosti funkcije – ne samo za primenu u multinacionalnim operacijama, kako je to običaj u drugim savremenim vojskama, već i za primenu na sopstvenoj teritoriji u svakodnevnom životu i radu jedinica – kao i iskustvom iz multinacionalnih operacija, civilno-vojna saradnja je za kratko vreme postala potpuno interoperabilna.

Kontakt


Adresa: Neznanog junaka 38, 11 000 Beograd
Telefon: +381 (0) 2063-258
Telefaks: +381 (0) 2063-426
Mejl: j-9@vs.rs

Povezane vesti