Zamenik načelnika Generalštaba Vojske Srbije

Zamenik načelnika Generalštaba Vojske Srbije je pomoćnik načelnika Generalštaba za planiranje, organizovanje i upotrebu Vojske i kontrolu rada potčinjenih, kao i koordinaciju rada sa organizacijskim jedinicama Ministarstva odbrane.
Zamenik načelnika Generalštaba je komandant Združene operativne komande u miru.

Zamenik načelnika Generalštaba:

  • rukovodi izradom predloga odluka, procena, zahteva, naređenja i drugih akata koje razmatraju i donose predsednik Republike i ministar odbrane, a koji se odnose na izgradnju operativne i funkcionalne sposobnosti Vojske;
  • koordinira aktivnosti i učestvuje u izradi zakonskih i podzakonskih, planskih i drugih dokumenata koji se izrađuju u Ministarstvu odbrane, a imaju uticaja na izgradnju operativne i funkcionalne sposobnosti Vojske;
  • koordinira aktivnosti i odgovoran je za izradu Plana odbrane koji se odnosi na pripreme i upotrebu Vojske;
  • odgovoran je za realizaciju organizacijsko-formacijskih promena i popunu Vojske;
  • koordinira aktivnosti civilno-vojne saradnje iz nadležnosti Generalštaba;
  • u odsutnosti načelnika Generalštaba, zamenjuje ga na dužnosti i obavlja poslove iz njegove nadležnosti.

Zamenik načelnika Generalštaba Vojske Srbije je general-potpukovnik Petar Cvetković, koji je dužnost preuzeo 9. oktobra 2018. godine.

Povezane vesti