Kabinet načelnika Generalštaba

Kabinet načelnika Generalštaba Vojske Srbije je posebna organizaciona jedinica koja obavlja studijsko-analitičke, operativno-tehničke i administrativne poslove za potrebe načelnika Generalštaba Vojske Srbije i njegovog zamenika; planira, priprema i organizuje radne i protokolarne aktivnosti načelnika Generalštaba Vojske Srbije.

Načelnik Kabineta načelnika Generalštaba Vojske Srbije je pukovnik dr Slađan Hristov.

Kabinet u svom sastavu ima Odsek za operativne poslove, Odsek za međunarodnu vojnu saradnju i protokol, Odsek za opšte poslove, Odsek za pravne poslove i Grupu za odnose sa javnošću.

Kabinet načelnika Generalštaba Vojske Srbije obavlja poslove iz funkcija „međunarodna saradnja“, „administrativno-pravna“ i „odnosi sa javnošću“, kao i zadatke iz „komandne“ funkcije. 

Kontakt


Adresa: Neznanog junaka 38, 11 000 Beograd
Telefon: +381 (0) 11 2063 901
Telefaks: +381 (0) 11 3006 331
Imejl: vojska.srbije@vs.rs