Uprava za logistiku (J-4)

Uprava za logistiku (J-4) je intervidovska organizacijska jedinica Generalštaba namenjena za planiranje, organizaciju i realizaciju logističke podrške Vojske Srbije, komandovanje potčinjenim jedinicama i izgradnju njihove operativne sposobnosti.
Upravi za logistiku (J-4) је neposredno potčinjena Centralna logistička baza.

Načelnik Uprave za logistiku (J-4) je general-major Srđan Petković.

Uprava za logistiku (J-4) je nadležna za:

  • Planiranje i organizovanje sistema logističke podrške Vojske Srbije;
  • Pravovremeno i neprekidno snabdevanje Vojske Srbije materijalnim sredstvima neophodnim za izvršenje misija i zadataka;
  • Planiranje, organizovanje i kontrolu održavanja tehničkih sredstava u Vojsci Srbije;
  • Planiranje, organizacija i kontrolu saobraćaja i transporta u Vojsci Srbije;
  • Planiranje, organizovanje i kontrolu delatnosti opšte logistike u Vojsci Srbije;
  • Obezbeđenje adekvatnih uslova za život i rad ljudstva, smeštaj tehnike i materijalnih sredstava i izgradnju specifičnih vojnih objekata za realizaciju misija i zadataka Vojske Srbije.

Tradicije Uprave za logistiku (J-4)


Uspostavljanjem funkcionalne organizacije Ministarstva odbrane i Vojske Srbije 2005. godine, formirana je Uprava za logistiku Generalštaba Vojske Srbije. Tada su, iz dva entiteta u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije i Crne Gore — Sektora za vojnoprivrednu delatnost Ministarstva odbrane i Sektora za logistiku Generalštaba, formirana tri entiteta na strategijskom i operativnom nivou organizacije logistike Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. To su bili Sektor za materijalne resurse Ministarstva odbrane, Uprava za logistiku (G-4) Generalštaba Vojske Srbije i Crne Gore i Komanda logistike.

Uprava za logistiku (G-4) ustrojena je kroz unutrašnje organizacione celine, odeljenja i samostalne odseke kojima su dodeljene nadležnosti svake od pojedinačnih logističkih funkcija.

Sa promenom naziva unutrašnjih organizacionih celina Generalštaba Vojske Srbije, 2007. godine, Uprava za logistiku dobija oznaku J-4 umesto G-4. Na ovaj način se afirmiše združeni operativni koncept kao osnovni način ostvarivanja misija i zadataka Vojske Srbije.

Kontakt


Adresa: Neznanog junaka 38, 11 000 Beograd
Telefon: +381 (0) 11 3005-164
Telefaks: +381 (0) 11 3005-167
Imejl: ulogistike@vs.rs