Uprava za razvoj i opremanje (J-5)

Uprava za razvoj i opremanje (J-5) je organizaciona jedinica Generalštaba Vojske Srbije namenjena za opremanje naoružanjem i vojnom opremom, izradu planova naučnoizdavačke delatnosti za Vojsku Srbije, projektovanje organizacije i pripremu mobilizacije Vojske Srbije. 
 • Uprava za razvoj i opremanje (J-5)
  Načelnik Uprave za razvoj i opremanje (J-5), brigadni general Milan Popović
Upravi za razvoj i opremanje (J-5) neposredno je potčinjen Tehnički opitni centar.

Načelnik Uprave za razvoj i opremanje (J-5) je brigadni general Milan Popović.

Uprava za razvoj i opremanje (J-5) je nadležna za:

 • izradu studija i planova opremanja Vojske Srbije naoružanjem i vojnom opremom (NVO), ubojnim sredstvima (UbS) i nastavnim materijalnim sredstvima (NMS);
 • izradu taktičkih studija i prethodnih analiza razvoja NVO, UbSi NMS;
 • učešće u verifikaciji kvaliteta i izradi rešenja za usvajanje NVO, UbSi NMS;
 • izradu referata za nabavku NVO, UbSi NMS;
 • izradu kriterijuma i normi pripadanja i popuna komandi, jedinica i ustanova NVO, UbSi NMS, davanje saglasnosti za oglašavanje viškova i rashodovanje;
 • projektovanje sastava i komandi, jedinica i ustanova Vojske Srbije i definisanje elemenata organizacijskog razvoja;
 • predlaganje, praćenje i analizu organizacijskih postupaka komandi, jedinica i ustanova Vojske Srbije;
 • učešće u izradi dokumenata i propisa iz oblasti organizacije;
 • vođenje evidencije, ažuriranje i čuvanje dokumenata organizacije;
 • planiranje i organizovanje mobilizacije Vojske Srbije;
 • izradu, ažuriranje i čuvanje Plana mobilizacije Generalštaba Vojske Srbije;
 • izradu programa realizacije razvoja, naučnoizdavačke delatnosti i modernizacije NVO, UbS i NMS;
 • izradu planova naučnoizdavačke delatnosti za Vojsku Srbije;
 • planiranje, organizovanje i kontrolu realizacije zadataka Tehničkog opitnog centra.

Kontakt


Adresa: Neznanog junaka 38, 11 000 Beograd
Telefon: +381 (0) 11 2063-834
Telefaks: +381 (0) 11 3005-053