Uprava vojne policije

Uprava vojne policije je organizacijska jedinica Generalštaba Vojske Srbije namenjena za planiranje, organizaciju, koordinaciju i kontrolu vojnopolicijskih poslova i zadataka za potrebe Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.
Uprava vojne policije obavlja poslove iz delokruga vojne policije koji su joj dati Zakonom o Vojsci Srbije i propisima donetim na osnovu tog zakona, Zakonikom o krivičnom postupku, Pravilom službe Vojske Srbije i drugim vojnim propisima.

U sastavu Uprave vojne policije nalazi se i posebna organizacijska jedinica za unutrašnju kontrolu rada vojne policije u pogledu zakonitosti primene vojnopolicijskih ovlašćenja i poštovanja ljudskih prava i sloboda pri izvršavanju vojnopolicijskih poslova. Unutrašnja kontrola postupa i po pritužbama na rad vojne policije. Organizacijskom jedinicom za unutrašnju kontrolu rukovodi vojnopolicijski inspektor koga postavlja ministar odbrane. 

Uprava vojne policije u svom sastavu ima organizacijske celine za funkcionalne sposobnosti i bezbednosnu zaštitu, suzbijanje kriminaliteta, operativne i opšte poslove i unutrušnju kontrolu. Neposredno potčinjene jedinice Upravi vojne policije su Kriminalističko-istražna grupa, Centar za usavršavanje kadrova vojne policije i Centar za operativno-tehničku podršku vojne policije.

Načelnik Uprave vojne policije je brigadni general Milan Lazić

Zadaci Uprave vojne policije


Uprava vojne policije:

  • rukovodi i upravlja vojnopolicijskim i opštebezbednosnim  poslovima iz nadležnosti vojne policije u Vojsci Srbije i Ministarstvu odbrane i  komanduje jedinicama neposredno potčinjenim Upravi vojne policije
  • prati, analizira i procenjuje stanje kriminaliteta, reda i discipline, obezbeđenja određenih lica i objekata, bezbednosti vojnog putnog saobraćaja i protivterorističke zaštite i predlaže načelniku Generalštaba Vojske Srbije preduzimanje mera
  • planira i organizuje usavršavanje i obuku pripadnika vojne policije.
  • preduzima mere radi unapređenja sistema tehničke zaštite u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije.
  • u obavljanju poslova i zadataka iz funkcionalne nadležnosti Uprava vojne policije sarađuje sa Vojnobezbednosnom agencijom, Ministarstvom unutrašnjih poslova i pravosudnim organima Republike Srbije.

Tradicije Uprave vojne policije


Vojna policija u srpskoj vojsci ima dugu tradiciju, koja datira od postanka Srbije kao savremene evropske države. Pisane izvore iz istorije Srbije na osnovu kojih se mogu prepoznati začeci vojne policije nalazimo u 1876. godini, kada su naredbom knjaza Milana Obrenovića formirana „policijska odeljenja“ u komandama brigada srpske vojske.  Ova odeljenja su bila sastavljena od izabranih žandarma i vojnika, delovala su samo u ratno vreme i predstavljaju preteču današnje vojne policije. 

Vojna policija je u savremenoj  istoriji formirana kao posebna celina u okviru vojske 14. septembra 1955. godine. To su bile jedinice ranga samostalnog odeljenja i voda, sa relativno malim brojnim stanjem, koje su izvršavale zadatke iz oblasti kontrole vojnog reda i discipline, a delimično i poslove iz oblasti bezbednosti. U daljem su jedinice  vojne policije brojčano i tehnički ojačane,  razvijane su u okviru službe bezbednosti i, pored navedenih zadataka, obučavane i za izvršavanje poslova bezbednosti i zaštite, kontrole i regulisanja vojnog saobraćaja i suzbijanja kriminaliteta.

U periodu od 1955. do 2004. godine vojna policija je u funkcionalnom smislu bila potčinjena Upravi bezbednosti. Krajem 2004. godine, u okviru organizacijskih promena, izvršeno je razdvajanje bezbednosnih i vojnopolicijskih poslova, kada je u Generalštabu Vojske Srbije formirano Odeljenje za vojnopolicijske poslove, kao samostalna celina za planiranje, organizaciju i rukovođenje vojnopolicijskim zadacima. Odeljenje je preformirano u Upravu vojne policije 2006. godine.

Kontakt


Adresa: Neznanog junaka 38, 11 000 Beograd
Telefon: + 381 (0) 11 3006-293
Telefaks: + 381 (0) 11 2063-593
Imejl: uvp_gs_nacelnik@vs.rs

Povezane vesti