Kriminalističko-istražna grupa

Kriminalističko-istražna grupa (KIG) namenjena je za planiranje, organizovanje i realizaciju poslova i zadataka suzbijanja kriminaliteta u Ministrastvu odbrane i Vojsci Srbije.


Kriminalističko-istražna grupa je neposredno potčinjena Upravi vojne policije Generalštaba Vojske Srbije, a čine je grupa za operativne poslove, grupa za opšte poslove i četiri centra.

Centri Kriminalističko-istražne grupe su razmešteni u Beogradu – Prvi i Drugi centar, Novom Sadu – Treći centar i Nišu – Četvrti centar.

Pripadnici centara izvršavaju zadatke sprečavanja, otkrivanja i rasvetljavanja krivičnih dela u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije u zoni teritorijalne nadležnosti. U radu primenjuju ovlašćenja koja su propisana u Zakonu o Vojsci Srbije, Zakoniku o krivičnom postupku R. Srbije, Krivičnom zakonu R. Srbije i Zakonu o policiji. 

Zadaci KIG


Kriminalističko-istražna grupa obavlja poslove i zadatke iz delokruga rada policije u Ministrastvu odbrane i Vojsci Srbije koji se odnose na sprečavanje, otkrivanje i dokumentovanje krivičnih dela prema zahtevima nadležnog tužioca. Po potrebi pruža kriminalističko-tehničku i drugu stručnu pomoć Vojnobezbednosnoj agenciji.

U realizaciji zadataka Kriminalističko-istražna grupa sarađuje sa nadležnim tužilaštvima i sudovima, i postupa po njihovim zahtevima u skladu sa propisanim ovlašćenjima.

Takođe, u realizaciji zadataka Kriminalističko-istražna grupa neposredno sarađuje sa organima Ministarstva unutrašnjih poslova, Vojnobezbednosnom agencijom Ministarstva odbrane, komandama, jedinicama i ustanovama Ministarstva odbrane i Vojske Srbije i drugim državnim organima i institucijama.

Tradicije KIG


Kriminalističko-istražna grupa formirana je odlukom ministra odbrane Republike Srbije 10. maja 2006. godine. Kroz skoro deceniju postojanja jedinica je izvršavala širok spektar zadataka iz domena suzbijanja kriminaliteta. Preduzimanjem kriminalističko-tehničkih i operativno-kriminalističkih mera, pripadnici Kriminalističko-istražne grupe otkrili su i dokumentovali mnoga krivična dela i nadležnim tužilaštvima dostavili validne podatke za procesuiranje izvršilaca.

Kontakt


Garnizon Beograd

Adresa: Kneza Miloša 33, 11 000 Beograd
Telefon: +381 (0) 11 3201-146
Telefaks: +381 (0) 11 3201-259

Garnizon Novi Sad

Adresa: Avijatičarska 24, 21 000 Novi Sad
Telefon: +381 (0) 21 4835-338
Telefaks: +381 (0) 21 4835-335

Garnizon Niš

Adresa: Čegarska bb, 18 000 Niš
Telefon +381 (0) 18 555-866
Telefaks: +381 (0) 18 555-658