Гарда Војске Србије

Почасна паљба
Фотографија: 10
Понедељак, 28.12.2015 
Почасна стража
Фотографија: 10
Понедељак, 28.12.2015 
Егзерцир Гарде
Фотографија: 19
Понедељак, 28.12.2015 
Стари репрезентативни аутомобили
Фотографија: 38
Понедељак, 28.12.2015 
Репрезентативни оркестар Гарде
Фотографија: 13
Понедељак, 28.12.2015