„Отворени дан“ у Зајечaру

Приказ наоружања
Среда, 19.10.2011 
Егзерцир Гарде
Среда, 19.10.2011 
Наступ оркестра Гарде
Среда, 19.10.2011