Реферисање о анализи стања и способности Војске Србије за 2022. годину