Вежба "Сретење 09"

Вежба
Субота, 14.2.2009 
Taктичко-технички збор
Субота, 14.2.2009