Завршено такмичење јединица војне полиције „Чувар реда“