Одељење за контролу, заштиту и алокацију ваздушног простора

Одељење за контролу, заштиту и алокацију ваздушног простора оперативно одељење са развојним компонентама у саставу службе за контролу летења Агенције за контролу летења. Формирано је као организациона јединица у Агенцији за контролу летења Србије и Црне Горе ради заступања и изражавања интереса ваздухопловства Војске Србије, као и преузетих обавеза из чланства у међународним организацијама.

Одељење за контролу, заштиту и алокацију ваздушног простора је оперативно одељење са развојним компонентама у саставу Службе за АТМ Агенције за контролу летења.  

Начелник Одељења за контролу, заштиту и алокацију ваздушног простора је потпуковник Слободан Бајовић.

Делокруг послова Одељења


Развојна компонента  


Основни предвиђени послови и задаци развојне компоненте Одељења за контролу, заштиту и алокацију ваздушног простора:

 • Учешће у припреми и изради радних докумената, упутстава за рад и координацију и процедура за поступање у специфичним ситуацијама,
 • Праћење усклађености постојећих упутстава са потребама корисника,
 • Учешће у припреми и имплементацији Концепта флексибилног коришћења ваздушног простора – FUA концепт (Flexible Use of Airspace Concept),
 • Учешће у раду радних група и тимова из области цивилно-војне координације на европском нивоу и процена утицаја на Агенцију за контролу летења, Војску Србије, цивилно-војну координацију и управљање ваздушним простором,
 • Хармонизација цивилно-војне експертске позиције о свим будућим програмима и пројектима од утицаја на цивилно-војну координацију и кооперацију,
 • Припрема и имплементација програма за унапређење безбедности и цивилно-војне координације у складу с међународним стандардима,
 • Сарадња с домаћим и међународним субјектима.

Оперативна компонента 


Основни послови и задаци оперативне компоненте Одсека за контролу и заштиту ваздушног простора обухватају спровођење прописаних националних процедура и доношење одлука у случајевима:

 • повреде и нарушавања безбедности ваздушног простора,
 • недозвољеног избацивања терета или опасних материја и
 • догађаја који могу да доведу до RENEGADE ситуације (коришћење ваздухоплова као оружје у сврхе терористичке акције).

Ту спадају и:

 • предлагање и иницирање предвиђених мера за употребу дежурних снага система ПВО,
 • координација између свих заинтересованих страна током процеса управљања догађајем,
 • анализа и процена претњи по питању безбедности нашег ваздушног простора,
 • сарадња и координација са и између домаћих и међународних субјеката .

Основни послови и задаци оперативне компоненте Одсека за алокацију ваздушног простора:

 • Доношење одлуке о ефикасном коришћењу ваздушног простора на претактичком и тактичком ASM нивоу (дан пре и дан после),
 • Прикупљање и анализа захтева за коришћења ваздушног простора од стране цивилних и војних корисника који могу изискивати привремену сегрегацију, укључујући и одлуке које се односе на велике војне вежбе и аеро-митинге,
 • Доношење одлуке о алокацији привремено издвојених делова ваздушног простора – TSA (Temporary Segregated Area) на основу писменог захтева команданта авијацијске јединице и у складу са Упутством о активирању привремено издвојених делова ваздушног простора,
 • Решавање опречних захтева – доношење одлуке о алокацији TSA зона и CDR рута,
 • Објављивање одлуке о алокацији ваздушног простора кроз план коришћења ваздушног простора – AUP,
 • Објављивање ажурираног плана коришћења ваздушног простора – UUP.