Значке за шапке, капе и бере

Значке видова, родова и специјалних јединица носе се на шапки у форми значке, а на береу и капи теренске униформе у форми амблема.

oznake-kapa-vojsjka-srbije.jpg
Значке су израђене на тканини техником ткања у форми амблема у боји униформе на којима су стилизовани прикази исти као они на значкама за шапку и бере.

Значка за бере израђује се у пуном колору на подлози у боји униформе. Значка рода речних јединица је у форми амблема и израђује се у пуном колору за свечану и службену униформу, а за теренску у боји униформе.

Значке за шапку, бере и капу су:


Значка за капу теренске униформе председника Републике и Народне скупштине 


Значка за капу теренске униформе председника Републике и Народне скупштине

Значка за капу теренске униформе председника Републике и председника Народне скупштине Републике Србије израђена је адекватним технолошким поступком и представља стилизовани приказ Великог грба Републике Србије.

Значка за капу теренске униформе чланова Савета за националну безбедност


Значка за капу чланова Савета за националну безбедност

Значка за капу теренске униформе чланова Савета за националну безбедност израђена је адекватним технолошким поступком и представља стилизовани приказ Малог грба Републике Србије.

Значкe за шапку и бере вида Копнене војскe


Значка за шапку и бере вида Копнене војске за војнике

Амблем за бере и капу војника Копнене војске

Значка за шапку и бере вида Копнене војске за војнике је стилизовани приказ грба Војске Србије представљен као двоглави бели (сребрни) орао са укрштеним сабљама и криновима и круном у боји злата, на чијим грудима се налази мали штит полукружног облика црвене боје који је подељен белим крстом на четири поља са по једним оцилом у сваком пољу. Оцила су у боји сребра и окренута су ка спољним странама штита. Испод двоглавог орла налазе се две укрштене сабље са рукохватима у боји злата и сечивима окренутим нагоре. Изнад оба рукохвата сабљи налази се по један крин у боји злата. Са леве стране значке у доњем делу испод сабљи у равни са ивицом доње половине малог штита је ловоров венац, а са десне стране је храстов венац у боји злата.

Значка за шапку и бере вида Копнене војске за подофицире

Амблем за бере и капу подофицира Копнене војске

Значка за шапку и бере вида Копнене војске за подофицире је стилизовани приказ грба Војске Србије у овалном штиту представљен као двоглави бели (сребрни) орао са укрштеним сабљама и криновима и круном у боји злата, на чијим грудима се налази мали штит полукружног облика црвене боје који је подељен белим крстом на четири поља са по једним оцилом у сваком пољу. Оцила су у боји сребра и окренута су ка спољним странама штита.

Значка за шапку подофицира Копнене војске

Испод двоглавог орла налазе се две укрштене сабље са рукохватима у боји злата и сечивима окренутим нагоре. Изнад оба рукохвата сабљи налази се по један крин у боји злата. Са леве стране значке у доњем делу испод сабљи преко линије овалног штита уравни са ивицом доње половине малог штита је ловоров венац, а са десне стране је храстов венац у боји злата.

Значка за шапку и бере вида Копнене војске за официре

Амблем за шапку и бере вида Копнене војске за официре

Значка за шапку и бере вида Копнене војске за официре је стилизовани приказ грба Војске Србије у овалном штиту представљен као двоглави бели (сребрни) орао са укрштеним сабљама и криновима и круном убоји злата, на чијим грудима се налази мали штит полукружног облика црвене боје који је подељен белим крстом на четири поља са по једним оцилом у свакомпољу. Оцила су у боји сребра и окренута су ка спољним странама штита.

Значка за шапку официра Копнене војске

Испод двоглавог орла налазе се две укрштене сабље са рукохватима у боји злата и сечивима окренутим нагоре. Изнад оба рукохвата сабљи налази се по један крин у боји злата. Са леве стране значке у доњем делу испод сабљи преко линије овалног штита у равни са горњом ивицом малог штита је ловоров венац, а са десне стране је храстов венац у боји злата.

Значка за шапку и бере вида Копнене војске за генерале

Амблем за шапку и бере вида Копнене војске за генерале

Значка за шапку и бере вида Копнене војске за генерале је стилизовани приказ грба Војске Србије у овалном штиту представљен као двоглави сребрни орао са укрштеним сабљама и криновима и круном у боји злата, на чијим грудима се налази мали штит полукружног облика црвене боје који је подељен белим крстом на четири поља са по једним оцилом у сваком пољу. Оцила су у боји сребра и окренута су ка спољним странама штита.

Значка за шапку генерала Копнене војске

Испод двоглавог орла налазе се две укрштене сабље са рукохватима у боји злата и сечивима окренутим нагоре. Изнад оба рукохвата сабљи налази се по један крин у боји злата. Са леве стране значке у доњем делу испод сабљи преко линије овалног штита у равни са горњим делом круне је ловоров венац, а са десне стране је храстов венац у боји злата.

Значкe за шапку и бере вида Ратног ваздухопловства и противваздухопловне одбране


Значка за бере вида РВ и ПВО за војнике

Амблем за бере и капу војника РВ и ПВО

Значка за бере вида РВ и ПВО за војнике је стилизовани приказ грба Војске Србије представљен као двоглави бели (сребрни) орао раширених крила са укрштеним сабљама и криновима и круном у боји злата, на чијим грудима се налази мали штит полукружног облика црвене боје који је подељен белим крстом на четири поља са по једним оцилом у сваком пољу. Оцила су у боји сребра и окренута су ка спољним странама штита. Испод двоглавог орла налазе се две укрштене сабље са рукохватима у боји злата и сечивима окренутим нагоре. Изнад оба рукохвата сабљи налази се по један крин у боји злата. Са леве стране значке у доњем делу испод сабљи у равни са ивицом доње половине малог штита је ловоров венац, а са десне стране је храстов венац у боји злата.

Значка за шапку и бере вида РВ и ПВО за подофицире

Амблем за бере и капу подофицира РВ и ПВО

Значка за шапку и бере вида РВ и ПВО за подофицире је стилизовани приказ грба Војске Србије у овалном штиту представљен као двоглави бели (сребрни) орао раширених крила са укрштеним сабљама и криновима и круном у боји злата, на чијим грудима се налази мали штит полукружног облика црвене боје који је подељен белим крстом на четири поља са по једним оцилом у сваком пољу. Оцила су у боји сребра и окренута су ка спољним странама штита.

Значка за шапку подофицира РВ и ПВО

Испод двоглавог орла налазе се две укрштене сабље са рукохватима у боји злата и сечивима окренутим нагоре. Изнад оба рукохвата сабљи налази се по један крин у боји злата. Са леве стране значке у доњем делу испод сабљи преко линије овалног штита у равни са ивицом доње половине малог штита је ловоров венац, а са десне стране је храстов венац у боји злата.

Значка за шапку и бере вида РВ и ПВО за официре

Амблем за бере и капу официра РВ и ПВО

Значка за шапку и бере вида РВ и ПВО за официре је стилизовани приказ грба Војске Србије у овалном штиту представљен као двоглави бели (сребрни) орао раширених крила са укрштеним сабљама и криновима и круном у боји злата, на чијим грудима се налази мали штит полукружног облика црвене боје који је подељен белим крстом на четири поља са по једним оцилом у сваком пољу. Оцила су у боји сребра и окренута су ка спољним странама штита. Испод двоглавог орла налазе се две укрштене сабље са рукохватима у боји злата и сечивима окренутим нагоре.

Значка за шапку официра РВ и ПВО

Изнад оба рукохвата сабљи налази се по један крин у боји злата. Са леве стране значке у доњем делу испод сабљи преко линије овалног штита у равни са крилима двоглавог орла је ловоров венац, а са десне стране је храстов венац у боји злата.

Значка за шапку и бере вида РВ и ПВО за генерале

Амблем за бере и капу официра РВ и ПВО

Значка за шапку и бере вида РВ и ПВО за генерале је стилизовани приказ грба Војске Србије у овалном штиту представљен као двоглави бели (сребрни) орао раширених крила са укрштеним сабљама и криновима и круном у боји злата, на чијим грудима се налази мали штит полукружног облика црвене боје који је подељен белим крстом на четири поља са по једним оцилом у сваком пољу. Оцила су у боји сребра и окренута су ка спољним странама штита.

Значка за шапку и бере генерала РВ и ПВО

Испод двоглавог орла налазе се две укрштене сабље са рукохватима у боји злата и сечивима окренутим нагоре. Изнад оба рукохвата сабљи налази се по један крин у боји злата. Са леве стране значке у доњем делу испод сабљи преко линије овалног штита и испод крила двоглавог орла у равни са горњим делом круне је ловоров венац, а са десне стране је храстов венац у боји злата.

Значкe за шапку и бере рода речних јединица


Значка за бере рода речних јединица у форми амблема за војнике

Амблем за бере војника речних јединица

Значка за бере рода речних јединица у форми амблема за војнике је штит црне боје заобљених ивица на којем се налази ловоров венац у боји злата који има по три листа са обе стране, а у средини је стилизовани приказ сидра у боји злата. На врху венца налази се стилизовани приказ грба Војске Србије: двоглави бели (сребрни) орао са круном и укрштеним сабљама са рукохватима, криновима и круном у боји злата, на чијим грудима се налази мали штит полукружног облика црвене боје који је подељен белим крстом на четири поља са по једним оцилом у сваком пољу. Оцила су у боји сребра и окренута су ка спољним странама штита.

Значка за шапку и бере рода речних јединица у форми амблема за подофицире

Амблем за бере и капу подофицира речних јединица

Значка за шапку и бере рода речних јединица у форми амблема за подофицире је штит црне боје заобљених ивица на којем се налази ловоров венац у боји злата који има по пет листова и три бобице у боји сребра са обе стране, а у средини је прстен у којем је стилизовани приказ сидра у боји злата.

Значка за шапку подофицира речних јединица

На врху венца налази се стилизовани приказ грба Војске Србије: двоглави бели (сребрни) орао са круном и укрштеним сабљама са рукохватима, криновима и круном у боји злата, на чијим грудима се налази мали штит полукружног облика црвене боје који је подељен белим крстом на четири поља са по једним оцилом у сваком пољу. Оцила су у боји сребра и окренута су ка спољним странама штита.

Значка за шапку и бере рода речних јединица у форми амблема за официре

Амблем за бере и капу официра речних јединица

Значка за шапку и бере рода речних јединица у форми амблема за официре је штит црне боје заобљених ивица на којем се налази ловоров венац у боји злата који има по шест листова и четири бобице у боји сребра са обе стране, а у средини је прстен у којем је стилизовани приказ сидра у боји злата.

Значка за шапку официра речних јединица

На врху венца налази се стилизовани приказ грба Војске Србије: двоглави бели (сребрни) орао са круном и укрштеним сабљама са рукохватима, криновима и круном у боји злата, на чијим грудима се налази мали штит полукружног облика црвене боје који је подељен белим крстом на четири поља са по једним оцилом у сваком пољу. Оцила су у боји сребра и окренута су ка спољним странама штита.

Значка за шапку и бере рода речних јединица у форми амблема за комодоре и адмирале

Амблем за бере и капу комодора и адмирала

Значка за шапку и бере рода речних јединица у форми амблема за комодоре и адмирале је штит црне боје заобљених ивица на којем се налази ловоров венацу боји злата који има по седам листова и пет бобица у боји сребра са обе стране, а у средини је прстен у којем је стилизовани приказ сидра у боји злата.

Значка за шапку комодора и адмирала

На врху венца налази се стилизовани приказ грба Војске Србије: двоглави бели (сребрни) орао са круном и укрштеним сабљама са рукохватима, криновима и круном у боји злата, на чијим грудима се налази мали штит полукружног облика црвене боје који је подељен белим крстом на четири поља са по једним оцилом у сваком пољу. Оцила су сребрне боје и окренута су ка спољним странама штита.

Значка за бере војне полиције


Значке за бере војне полиције, за војника, подофицира, официра и генерала

Значка за бере војне полиције теренске униформе је значка за шапку и бере вида Копнене војске која је израђена на текстилу у форми амблема у пуном колору техником ткања на подлози црне боје.

Значка за бере Гарде


Значке за бере Гарде, за војника, подофицира, официра и генерала

Значка за бере Гарде теренске униформе је значка за шапку и бере вида Копнене војске која је израђена на текстилу у форми амблема у пуном колору техником ткања на подлози плаве боје.

Значка за бере Специјалне бригаде


Значке за бере Специјалне бригаде, за војника, подофицира, официра и генерала

Значка за бере Специјалне бригаде теренске униформе је значка за шапку и бере вида Копнене војске која је израђена на текстилу у форми амблема у пуном колору техником ткања на подлози тамноцрвенебоје.