Значке завршених школа, усавршавања и курсева

Значке завршених школа, усавршавања и курсева означавају највишу школу, степен усавршавања или курс који је носилац успешно завршио.

znacke-usavrsavanja-vojska-srbije.jpg
Значке завршених школа, усавршавања и курсева израђују се од легуре метала адекватним технолошким поступком. Кутије за значке завршених школа, усавршавања и курсева у Министарству одбране су кобалтноплаве боје, а за значке завршених курсева у Војсци Србије су црвене боје. Кутије су максимално димензија 120 ×140 mm, а на поклопцу кутије исписан је назив значке.

Значке завршених школа, усавршавања и курсева су:


Значка завршене Војне академије


Значка завршене Војне академије

Значку завршене Војне академије представља хералдичка композиција чију основу чини розета у боји злата на којој се налази квадратна подлога беле боје. Са леве и десне стране квадратна подлога је једнако оивичена у боји злата. На средини је стилизовани приказ значке начелника Генералштаба Војске Србије.

Значка завршеног Медицинског факултета ВМА


Значка завршеног Медицинског факултета ВМА

Значку завршеног Медицинског факултета Војномедицинске академије представља хералдичка композиција чију основу чини розета у златној боји на којој се налази квадратна подлога беле боје. Са леве и десне стране квадратна подлога је једнако оивичена убоји злата. На средини је стилизовани приказ Ескулаповог штапа око којег се симболично савија змија.

Значка завршеног Основног командно-штабног курса


Значка завршеног Основног командно-штабног курса

Значку завршеног Основног командно-штабног курса представља хералдичка композиција чију основу чини штит полукружног облика чија је лева половина тамноцрвене, а десна половина тамноплаве боје. На штиту су укрштени мач и перо преко којих је знак Војске Србије.

Значка завршеног Командно-штабног усавршавања


Значка завршеног Командно-штабног усавршавања

Значку завршеног Командно-штабног усавршавања представља хералдичка композиција чију основу чини розета у сребрној боји на којој се налази квадратна подлога тамноцрвене боје. Са леве и десне стране квадратна подлога је оивичена у боји сребра где се налазе ловорове гранчице. На средини су укрштене сабље са сечивима која су окренута нагоре, а преко којих је знак Војске Србије са пољима тамноцрвенебоје и на чијем врху се између сабљи налази стилизовани приказ круне.

Значка завршеног Генералштабног усавршавања


Значка завршеног Генералштабног усавршавања

Значку завршеног Генералштабног усавршавања представља хералдичка композиција чију основу чини розета у златној боји на којој се налази квадратна подлога тамноцрвене боје. Са леве и десне стране квадратна подлога је оивичена у боји злата где се налазе ловорове гранчице. На средини су укрштене сабље са сечивима окренутим нагоре, а преко којих је знак Војске Србије са пољима тамноцрвене боје и на чијем врху се између сабљи налази стилизовани приказ круне.

Значка завршених Високих студија безбедности и одбране


Значка завршених Високих студија безбедности и одбране

Значку завршених Високих студија безбедности и одбране представља хералдичка композиција чију основу чини овални штит тамноплаве боје оивичен са леве стране ловоровим, а са десне стране храстовим венцем, који су у доњем делу повезани траком у бојама заставе Републике Србије. На средини штита је стилизовани приказ Малог грба Републике Србије чија круна се наслања на ловоров и храстов венац.

Значка завршених Високих студија безбедности и одбране израђује се у облику значке на подлози и значке. Сви облици значке Високих студија безбедности и одбране су израђени адекватним технолошким поступком. Подлога значке Високих студија безбедности и одбране је димензија 100 × 75 mm, у складу са идејним решењем.

Значка завршеног Основног курса за подофицире


Значка завршеног Основног курса за подофицире

Значку завршеног Основног курса за подофицире представља хералдичка композиција чију основу чини подлога у облику једнакостраничног троугла у боји сребра чија је основна страница полукружна. На средини подлоге је круг у чијој средини је стилизовани приказ сидра преко којег се налазе стилизовани прикази крила у полету са пет редова пера и топовске цеви укрштене са пушком у боји сребра. Друга трећина бочних страница подлоге до врха оивичена је ловоровим венцима који се спајају знаком Војске Србије.

Значка завршеног Курса за прве подофицире


Значка завршеног Курса за прве подофицире

Значку завршеног Курса за прве подофицире представља хералдичка композиција чију основу чини подлога у облику једнакостраничног троугла у боји сребра чија је основна страница полукружна. На средини подлоге је круг који је по вертикали подељен на два једнака дела тамноцрвене и светлоплаве боје у чијој средини је стилизовани приказ сидра преко којег се налазе стилизовани прикази крила у полету са петредова пера и топовске цеви укрштене са пушком убоји сребра. Друга трећина бочних страница подлоге до врха оивичена је ловоровим венцима који се спајају са знаком Војске Србије.

Значка завршеног Курса за главне подофицире


Значка завршеног Курса за главне подофицире

Значку завршеног Курса за главне подофицире представља хералдичка композиција чију основу чини подлога у облику једнакостраничног троугла у боји злата чија је основна страница полукружна. На средини подлоге је круг који је по вертикали подељен на два једнака дела тамноцрвене и светлоплаве боје учијој средини је стилизовани приказ сидра преко којег се налазе стилизовани прикази крила у полету са пет редова пера и топовске цеви укрштене са пушком у боји злата. Друга трећина бочних страница подлоге до врха оивичена је ловоровим венцима који се спајају са знаком Војске Србије.

Значка завршеног Курса за главне подофицире израђује се у облику значке на подлози и значке. Сви облици значке завршеног Курса за главне подофицире израђени су адекватним технолошким поступком. Подлога значке завршеног Курса за главне подофицире је димензија 100 × 75 mm, у складу са идејним решењем.