Одликовања

Одликовања су највиши знаци јавног признања који се додељују за изузетне заслуге и дела од великог значаја за Републику Србију.

odlikovanja.jpg
Одликовања су ордени, медаље и споменице. Највиши степен одликовања које има више степена јесте први степен тог одликовања.

Ордени


Медаље


Споменице се додељују ради обележавања догађаја од великог значаја за Републику Србију.

Ордени


Орден Републике Србије


Орден Републике Србије има два степена и додељује се у првом степену на великој огрлици (председницима или суверенима држава), а у другом степену на ленти (председницима држава или влада).

Орден Републике Србије првог степена


Орден Републике Србије првог степена састоји се од звезде, велике огрлице и орденског знака.

Подлога звезде састоји се од осам бисерних и осам канелираних сребрних зрака, пречника 90 mm, на којој се налази златни крст, чији су кракови зарезани у виду упадног тупог угла, те тако образују осам испадних углова, на врховима којих је по једна куглица. Кракови крста су од природног црвеног емајла, а ивице су обрубљене природним плавим емајлом. Око плавог емајла на краковима крста налази се по једна златна пруга.

У средини крста налази се округли медаљон пречника 25 mm, на коме је сребрни Велики грб Републике Србије на златном пољу; око медаљона је круг емајлиран природним белим емајлом, оивичен златном пругом, пречника 30 mm.

Велика огрлица израђена је од сребра, а састоји се од 18 чланака. Централни чланак налази се на средини огрлице, облика елипсе, димензија 55х52 mm. Чланци су квадратни, димензије 35х35mm, с тим што је горњи чланак у облику ромба. На централном чланку је, на златном пољу, српски хералдички штит, оивичен сребрним венцем, а на осталим чланцима су наизменично поређана по три мотива из Студеничке камене пластике и са Полилеја из Маркове цркве, и то: стилизовани крст, двоглави бели орао и љиљан, од којих је бели орао на пољу емајлираном природним црвеним емајлом. Између чланака налазе се орнаменталне сребрне спојнице 32х26 mm.

На централни чланак копчом је повезан Орденски знак, који је по композицији исти као орнамент који се налази на звезди ордена.

Врпца – заменица израђена је од светлоплаве моариране свиле ширине 36 mm. На средини врпце налази се једна усправна пруга беле боје са минијатуром Великог грба Републике Србије, висине 7 mm, истог облика као на медаљону орденског знака.

Звезда Ордена Републике Србије носи се на левој страни груди, а велика огрлица носи се око врата, тако да орденски знак, који је на њој окачен, виси на средини груди.

Орден Републике Србије другог степена


Орден Републике Србије другог степена састоји се од звезде, ленте и орденског знака.

Звезда и орденски знак су истоветни са звездом и орденским знаком Републике Србије првог степена.

Лента ордена израђена је од светлоплаве моариране свиле ширине 100 mm. Крајеви ленте завршавају се машном на којој се налази орденски знак.

На средини врпце налазе се две усправне пруге беле боје са минијатуром Великог грба Републике Србије, висине 7 mm, истог облика као на медаљону орденског знака.

Звезда Ордена Републике Србије носи се на левој страни груди, а лента преко груди – са десног рамена ка левом боку.

Орден српске заставе


Орден српске заставе има три степена и додељује се за нарочите заслуге у развијању међународних односа између Републике Србије и других држава, односно међународних организација, као и за истакнуте заслуге у развијању и учвршћивању мирољубиве сарадње и пријатељских односа између Републике Србије и других држава.

Орден српске заставе првог степена


Орден српске заставе првог степена састоји се од звезде, ленте и орденског знака.

Подлога звезде је осмострука сребрна звезда изражених канелираних зрака са заобљеним врховима, пречника 88 mm, на којој се налази позлаћени овални ловоров венац величине 45х40 mm, у чијој се средини вијори застава Републике Србије, емајлирана природним емајлом одговарајућим бојама, црвено, плаво, бело. Застава је дуга 36 mm, а широка 35 mm. Ловоров венац налази се испод заставе, аплициран на орденску звезду.

Лента је од тамноплаве моариране свиле, ширине 100 mm. Крајеви ленте завршавају се машном на којој се налази орденски знак.

Орденски знак је од позлаћеног сребра у облику елипсе димензија 52х42 mm на којем је аплицирана застава димензија 36х35 mm.

На врху орденског знака налази се позлаћена куглица пречника 3 mm на којој је позлаћена алка пречника 8,50 mm и овална карика дужине 8 mm, кроз коју је повучена машна орденске ленте.

Врпца – заменица је од тамноплаве моариране свиле, ширине 36 mm, са једном златном усправном пругом кроз средину, ширoком 4 mm.

Звезда Ордена српске заставе носи се на левој страни груди, а лента преко груди са десног рамена ка левом боку.

Орден српске заставе другог степена


Орден српске заставе другог степена састоји се од орденског знака који је истоветан са орденским знаком Ордена српске заставе првог степена.

Врпца – заменица је од тамноплаве моариране свиле, ширине 36 mm, са две златне усправне пруге кроз средину, ширине по 4 mm.

Орден српске заставе другог степена носи се о врату, на врпци ширине 40 mm.

Орден српске заставе трећег степена


Орден српске заставе трећег степена састоји се од орденског знака који је истоветан са орденским знаком Ордена српске заставе првог степена, а димензије су му: ловоров венац 40х36 mm, а застава 31х32 mm.

Врпца – заменица је од тамноплаве моариране свиле, ширине 36 mm, са две златне усправне пруге кроз средину, ширине по 4 mm.

Орден српске заставе трећег степена носи се на левој страни груди, на 50 mm широкој врпци, која је сложена у облику троугла.

Орден Карађорђеве звезде


Орден Карађорђеве звезде има три степена и додељује се за нарочите заслуге и успехе у представљању државе и њених грађана.

Орден Карађорђеве звезде првог степена


Орден Карађорђеве звезде првог степена састоји се од звезде, ленте и орденског знака.

Подлога звезде је по форми шеснаестокрака златна звезда изражених канелираних зрака са заобљеним врховима, пречника 85 mm. На звезди се налази златан крст емајлиран природно белим емајлом, са краковима димензија 50х50 mm. У средини крста је кружни медаљон пречника 19 mm, покривен природним црвеним емајлом, а на њему је постављен Велики грб Републике Србије 18,50х11 mm. Око медаљона је прстен ширине 4 mm емајлиран плавим природним емајлом. Између кракова крста налазе се декоративни елементи у облику стилизованих оцила, златне боје.

Орденски знак је од позлаћеног сребра, димензија 75х50 mm, на чијем аверсу је мотив средишњег дела ордена. Реверс је истоветан, с тим што је у доњем делу плавог прстена белим словима исписана девиза „1804” (година Првог српског устанка). У надвишењу орденског знака налази се покретна златна краљевска круна са куглицом на врху, кроз коју пролази алка за ношење на врпци.

Лента је од црвене моариране свиле са белим ивичним пругама, ширине 100 mm. Крајеви ленте завршавају се машном на којој се налази орденски знак.

Врпца – заменица је од црвене моариране свиле ширине 36 mm, са једном белом усправном пругом кроз средину, ширинe 4 mm.

Звезда Ордена Карађорђеве звезде носи се на левој страни груди, а лента преко груди са десног рамена ка левом боку.

Орден Карађорђеве звезде другог степена


Орден Карађорђеве звезде другог степена састоји се од орденског знака који је истоветан са орденским знаком Карађорђеве звезде првог степена, а димензије су му 75х50 mm.

Врпца – заменица је од црвене моариране свиле ширине 36 mm, са две беле усправне пруге кроз средину, ширине по 4 mm.

Орден Карађорђеве звезде другог степена носи се о врату, на врпци ширине 40 mm.

Орден Карађорђеве звезде трећег степена


Орден Карађорђеве звезде трећег степена састоји се од орденског знака који је ликовно истоветан са орденским знаком Ордена Карађорђеве звезде првог степена, а димензије су му 63х40 mm.

Врпца – заменица је од црвене моариране свиле ширине 36 mm, са три беле усправне пруге кроз средину, ширине по 4 mm.

Орден Карађорђеве звезде трећег степена носи се на левој страни груди, на 50 mm широкој врпци, која је сложена у облику троугла.

Сретењски орден


Сретењски орден има три степена и додељује се за нарочите заслуге за Републику Србију и њене грађане у областима јавних, привредних, културних, просветних, спортских и хуманитарних делатности.

Сретењски орден првог степена


Сретењски орден првог степена састоји се од звезде, ленте и орденског знака.

Подлога звезде по форми шеснаестокрака златна звезда изражених канелираних зрака са заобљеним врховима, пречника 85 mm.

На звезди се налази златан крст са бело емајлираним краковима који су зарезани у виду упадног тупог угла, те тако образују осам испадних углова. Димензије крста су 74х45 mm. Између кракова крста налази се светоандрејски крст са златним ивицама емајлиран природним емајлом црвене боје. У средини крста је кружни медаљон пречника 19 mm, покривен природним црвеним емајлом, а на њему је крст емајлиран природним белим емајлом, између чијих кракова су оцила златне боје. Око медаљона је прстен емајлиран природним плавим емајлом, ширине 4 mm, са девизом „СРЕТЕЊЕ 15. ФЕБРУАР 1835”.

Орденски знак је од позлаћеног сребра на чијем аверсу је мотив средишњег дела ордена. На реверсу је у средини медаљона девиза „1835”, а на прстену „СРЕТЕЊЕ 15. ФЕБРУАР”. У надвишењу орденског знака налази се покретна златна српска књажевска круна са пробушеном куглицом на врху на којој је крст. Кроз куглицу је постављена позлаћена алка пречника 8,50 mm и овална карика дужине 8 mm, кроз коју је провучена машна орденске ленте.

Лента је од црвене моариране свиле са плавим и белим ивичним пругама, ширине 100 mm. Крајеви ленте завршавају се машном на којој се налази орденски знак.

Врпца – заменица је од плаве моариране свиле ширине 36 mm, са једном белом усправном пругом кроз средину, ширoком 4 mm.

Звезда Сретењског ордена носи се на левој страни груди, а лента преко груди са десног рамена ка левом боку.

Сретењски орден другог степена


Сретењски орден другог степена састоји се од орденског знака који је истоветан са орденским знаком Сретењског ордена првог степена.

Врпца – заменица је од плаве моариране свиле ширине 36 mm, са две беле усправне пруге кроз средину, ширине по 4 mm.

Сретењски орден другог степена носи се о врату, на врпци ширине 40 mm.

Сретењски орден трећег степена


Сретењски орден трећег степена састоји се од орденског знака који је ликовно истоветан са орденским знаком Сретењског ордена првог степена, а димензије су му 55х35 mm.

Врпца – заменица је од плаве моариране свиле са белом ивицом, ширине 36 mm, са три беле усправне пруге кроз средину, ширине по 4 mm.

Сретењски орден трећег степена носи се на левој страни груди, на 50 mm широкој врпци, која је сложена у облику троугла.

Орден белог орла са мачевима


Орден белог орла са мачевима има три степена и додељује се за нарочите заслуге у изградњи система одбране или нарочите заслуге у командовању и руковођењу војним јединицама, односно војним установама и њиховом оспособљавању за одбрану Републике Србије.

Орден белог орла са мачевима првог степена


Орден белог орла са мачевима првог степена састоји се од звезде, ленте и орденског знака.

Подлога је по форми шеснаестокрака златна звезда изражених канелираних зрака са заобљеним врховима, пречника 85 mm. На звезди се налази усправљени двоглави бели орао, са полуотвореним и спуштеним крилима и са отвореним канџама. На грудима орла је овални штит димензије 16,50х12 mm који је емајлиран природним црвеним емајлом, на коме се налази се крст са четири златна оцила емајлиран природним белим емајлом. У надвишењу ордена налазе се два укрштена сребрна мача, који су утврђени између покретне краљевске круне и орловских глава, а преко траке емајлиране природним плавим емајлом. Димензије орла су 50х38 mm, а комплетан орденски знак аплициран на звезду је димензија 70х38 mm.

Орденски знак је од позлаћеног сребра на чијем аверсу је мотив средишњег дела ордена. Реверс је исти, с тим што је у средини медаљона девиза „1882” (година првог установљења Ордена белог орла у Краљевини Србији). Димензије овалног поља на коме се налази година су 16,50х12 mm. На врху орденског знака налази се позлаћена алка пречника 8,50 mm и овална карика дужине 8 mm, кроз коју је провучена машна орденске ленте.

Лента је од црвене моариране свиле са плавим ивичним пругама, ширине 100 mm. Крајеви ленте завршавају се машном на којој се налази орденски знак.

Врпца – заменица је од црвене моариране свиле ширине 36 mm, са једном плавом усправном пругом кроз средину, широком 4 mm.

Звезда Ордена Белог орла са мачевима носи се на левој страни груди, а лента преко груди са десног рамена ка левом боку.

Орден белог орла са мачевима другог степена


Орден белог орла са мачевима другог степена састоји се од орденског знака који је истоветан са орденским знаком Ордена белог орла са мачевима првог степена, а димензије су му 70х38 mm.

Врпца – заменица је од црвене моариране свиле ширине 36 mm, са две плаве усправне пруге кроз средину, ширине по 4 mm.

Орден Ордена Белог орла с мачевима другог степена носи се о врату, на врпци ширине 40 mm.

Орден белог орла са мачевима трећег степена


Орден белог орла са мачевима трећег степена састоји се од орденског знака који је ликовно истоветан са орденским знаком Ордена белог орла са мачевима првог степена, а димензије су му 50х38 mm.

Врпца – заменица је од црвене моариране свиле ширине 36 mm, са три плаве усправне пруге кроз средину, ширине по 4 mm.

Орден белог орла са мачевима трећег степена носи се на левој страни груди, на 50 mm широкој врпци, која је сложена у облику троугла.

Орден заслуга за одбрану и безбедност


Орден заслуга за одбрану и безбедност има три степена и додељује се за натпросечно, узорно и часно извршавање дужности и задатака у областима одбране и безбедности.

Орден заслуга за одбрану и безбедност првог степена


Орден заслуга за одбрану и безбедност првог степена састоји се од звезде, ленте и орденског знака.

Подлога звезде је по форми шеснаестокрака златна звезда изражених канелираних зрака са заобљеним врховима, пречника 85 mm. На звезди се налази златан крст емајлиран природним белим емајлом. Кракови крсту су димензија 55х55 mm, обрубљен природним плавим емајлом. Ширина кракова је 13,50 mm. У средини крста је српски хералдички штит, величине 16х13,50 mm. Између кракова овог крста налази се емајлирани светоандрејски крст природним црвеним са златним ивицама, димензија 63х9 mm, са два златна укрштена мача дужине 48 mm. На штиту је златни крст са четири златна оцила између његових кракова емајлиран природним белим емајлом.

Орденски знак је од позлаћеног сребра на чијем аверсу је мотив средишњег дела ордена. На реверсу је крст емајлиран природним белим емајлом, на којем је српски преплет из Мирослављевог јеванђеља. На врху орденског знака налази се позлаћена куглица пречника 3 mm на којој је позлаћена алка пречника 8,50 mm, и овална карика дужине 8 mm, кроз коју је повучена машна орденске ленте.

Лента је од пругасте моариране свиле, ширине 100 mm, од којих су три црвене и три беле, свака ширине 16,50 mm. Крајеви ленте завршавају се машном на којој се налази орденски знак.

Врпца – заменица је од плаве моариране свиле ширине 36 mm, са једном црвеном усправном пругом кроз средину, широком 4 mm.

Звезда Ордена заслуга за одбрану и безбедност носи се на левој страни груди, а лента преко груди са десног рамена ка левом боку.

Орден заслуга за одбрану и безбедност другог степена


Орден заслуга за одбрану и безбедност другог степена састоји се од орденског знака који је истоветан са орденским знаком Орден заслуга за одбрану и безбедност првог степена, а димензије су му 58х55 mm.

Врпца – заменица је од плаве моариране свиле ширине 36 mm, са две црвене усправне пруге кроз средину, ширине по 4 mm.

Орден заслуга за одбрану и безбедност другог степена носи се о врату, на пругастој црвено-белој врпци ширине 40 mm.

Орден заслуга за одбрану и безбедност трећег степена


Орден заслуга за одбрану и безбедност трећег степена састоји се од орденског знака који је ликовно истоветан са орденским знаком Орден заслуга за одбрану и безбедност првог степена, а димензије су му 48х45 mm.

Врпца – заменица је од плаве моариране свиле ширине 36 mm, са три црвене усправне пруге кроз средину, ширине по 4 mm.

Орден заслуга за одбрану и безбедност трећег степена носи се на левој страни груди, на 50 mm широкој пругастој црвено-белој врпци, која је сложена у облику троугла.

Медаље


Медаља за храброст „Милош Обилић“


Медаља за храброст „Милош Обилић“ има два степена (златна и сребрна медаља) и додељује се за дела у којима је до снажног изражаја дошла лична храброст или за дела у којима је у изузетно опасним ситуацијама у спасавању људских живота или материјалних добара испољена изванредна храброст и самопрегор.

Медаља за храброст „Милош Обилић“ има два степена – златна и сребрна медаља. Медаља је округла, пречника 40 mm. Израђена је ковањем у хладном стању од сребра финоће 925/1000, са галванско-декоративном заштитом. Златна медаља је израђена од позлаћеног сребра.

На лицу медаље је лик Милоша Обилића представљен са попрсјем, са оклопом и шлемом на глави. На шлему се налазе стилизована крила птице. Са леве стране лица медаље је натпис: „Милош Обилић”. На наличју медаље доминирају две питомачке шпаде које стоје вертикално и кружни ловоров венац који обавија шпаде. Ловоров венац медаље је моделован у доњем делу медаље у дубоком рељефу. По средини медаље је издужена трака са хоризонталним текстом „ЗА ХРАБРОСТ”, са којим визуелно чини крст.

Врпца за медаљу израђена је од црвене моариране свиле, у виду равностраног троугла, чије су стране дугачке 50 mm. При дну је закачка о којој виси медаља.

Врпце – заменице израђене су од црвене моариране свиле ширине 36 mm, са једном ивичном златном усправном пругом за златну медаљу, а за сребрну медаљу са једном сребрном ивичном пругом ширине по 4 mm.

Медаљa се носи на левој страни груди.

Медаља за заслуге


Медаља за заслуге има два степена (златна и сребрна медаља) и додељује се за изузетне заслуге и постигнуте резултате у свим областима живота и рада.

Медаља за заслуге има два степена – златна и сребрна медаља. Медаља је округла, пречника 40 mm. Израђена је ковањем у хладном стању од сребра финоће 925/1000, са галванско-декоративном заштитом. Златна медаља је израђена од позлаћеног сребра.

На лицу медаље је фигура девојке у народној ношњи (алегоријска фигура Србије), која у десној руци држи победнички ловоров венац, а у левој сноп палминог лишћа, симбол мира. Медаља по ободу круга има орнамент у облику рељефне плетенице која се појављује на нашој средњовековној архитектури. На наличју медаље налази се венац од ловорове и храстове гране, доле увезан машном, а горе отворен, са девизом одликовања: „ЗА ЗАСЛУГЕ” између гранчица. У средини поља је Велики грб Републике Србије.

Врпца за медаљу израђена је од плаве моариране свиле, у виду равностраног троугла, чије су стране дугачке 50 mm. При дну је закачка о којој виси медаља.

Врпце – заменице израђене су од плаве моариране свиле ширине 36 mm, са једном ивичном златном усправном пругом за златну медаљу, а за сребрну медаљу са једном сребрном ивичном пругом ширине по 4 mm.

Медаљa се носи на левој страни груди.

Медаља за ревносну службу


Медаља за ревносну службу има два степена (златна и сребрна медаља) и додељује се за заслуге и изузетне резултате показане у обављању дужности и задатака у областима одбране и безбедности.

Медаља за ревносну службу има два степена – златна и сребрна медаља. Медаља је округла, пречника 40 mm. Израђена је ковањем у хладном стању од сребра финоће 925/1000, са галванско-декоративном заштитом. Златна медаља је израђена од позлаћеног сребра.

На лицу медаље је, с десне стране, штит величине 16х20 mm, у чијем пољу је Мали грб Републике Србије, а изнад њега српска краљевска круна. На левој страни поља је сребрна ловорова гранчица. На наличју медаље налазе се, у доњем делу поља, два укрштена мача, а изнад њих девиза „ЗА РЕВНОСНУ СЛУЖБУ”. Натпис и мачеви су обрубљени на крајевима медаље сребрним перлицама.

Врпца за медаљу израђена је од моариране свиле са три плаве и три беле пруге, у виду равностраног троугла, чије су стране дугачке 50 mm. При дну је закачка о којој виси медаља.

Врпце – заменице израђене су од моариране свиле са плавим и белим пругама ширине 36 mm, са једном ивичном златном усправном пругом за златну медаљу, а за сребрну медаљу са једном сребрном ивичном пругом ширине по 4 mm.

Медаља се носи на левој страни груди.