Обука војника за дужности извиђача и војних полицајаца

Среда, 13.12.2023 | Обука
У касарни „Генерал Павле Јуришић Штурм“ у Пожаревцу у току је специјалистичка обука војника на служењу војног рока генерације „септембар 2023“ за извиђачке и војнополицијске специјалности.

Индивидуална обука ових војника траје месец дана дуже од обуке коју пролази већина војника на служењу војног рока, због специфичности и сложености задатака које извршавају извиђачи и војни полицајци у Војсци Србије.

Тежиште у обуци извиђача је на практичном увежбавању поступака извиђачке патроле приликом осматрања бојишта и прикупљања обавештајних података, оспособљавању за оријентацију и кретање „по карти“ на непознатом земљишту, те реализацији гађања из пешадијског наоружања и вежби са минско-експлозивним средствима. 

Упоредо с њима, војни полицајци се обучавају за примену овлашћења војне полиције приликом заустављања и прегледа лица, затим за сузбијање криминалитета, контролу и одржавање војног реда и дисциплине, регулисање и контролу војног путног саобраћаја и обезбеђење лица, значајних војних објеката и наоружања.

Циљ је да војници, како извиђачке тако и војнополицијске специјалности, по завршетку индивидуалне специјалистичке обуке буду оспособљени за практичну примену усвојених знања и вештина и коришћење наоружања и опреме на употреби у одговарајућим јединицама Војске Србије.

Војници су изузетно мотивисани да успешно савладају све садржаје обуке, а многи од њих ће, очекивано, по завршетку војног рока постати део професионалног састава Војске Србије на служби у извиђачким и војнополицијским јединицама, за шта се већ сада могу пријавити.

Повезане вести