Обука за деконтаминацију земљишта и објеката

Четвртак, 13.2.2020 | Обука
На војном комплексу „Равњак“ у Крушевцу, јединице атомско-биолошко-хемијске одбране (АБХО) из састава Копнене војске изводе обуку за деконтаминацију земљишта и објеката.

У реализацији обуке користе специјална моторна возила и уређаје за деконтаминацију на употреби у јединицама АБХО, а циљ је да се припадници ових јединица оспособе да самостално и у саставу осталих структура извршавају задатке радиолошко-хемијско-биолошке деконтаминације у све три мисије Војске Србије.

Припадници АБХ службе се на полигону обучавају за употребу прибора и уређаја на возилу, материја за деконтаминацију и средстава нуклеарно-хемијско-билошке заштите у условима радиолошке или хемијске контаминације. 

Током обуке се проверава тактичка оспособљеност за реализацију радњи и поступака при извођењу деконтаминације, као и индивидуална обученост сваког појединца за реализацију наменских задатака.

Повезане вести