Обука војника службе телекомуникација на служењу војног рока

Петак, 29.4.2022 | Обука
У јединицама Бригаде везе у току је колективна обука војника на служењу војног рока генерације „децембар 2021“ за специјалности службе телекомуникација Војске Србије.
 
Војници се у овој јединици оспособљавају за реализацију колективних задатака у јединицама везе и дужности радио-телепринтериста, телефониста-линијаша и радио-релејаца.

Обука се изводи у специјално опремљеним кабинетима, који пружају услове за практичан рад на савременим уређајима и системима, али и у теренским условима, где је тежиште на увежбавању радњи и поступака приликом постављања телекомуникационих станица и провере квалитета остварених веза у планираним радио-мрежама.

Војници на обуци показују високу мотивацију, а велики број њих и жељу да по завршетку служења војног рока као професионални војници започну каријеру у Војсци Србије. Они који се одлуче да каријеру започну у Бригади везе обављаће одговорне дужности на обезбеђењу непрекидности функционисања телекомуникационо-информатичког система у Министарству одбране и Војсци Србије.

Повезане вести