Обука резервног састава у Центру за обуку везе и информатике

Петак, 16.3.2018 | Обука

У Центру за обуку везе и информатике у току је обука лица резервног састава специјалности посебног значаја батаљона везе, као и лица резервног састава из бригада Територијалних снага.

У Центру за обуку везе и информатике у Горњем Милановцу у току је обука лица резервног састава специјалности посебног значаја батаљона везе као и лица резервног састава из бригада Територијалних снага.

Током петнаестодневне обуке резервисти радио-телепринтерске специјалности обучавају се за правилно и брзо постављањe уређаја и станица телекомуникација, реализацију планираних комуникација и обављања саобраћаја и рада у различитим супозицијама на покретном телекомуникационо-информатичком центру, а успешно су реализовали и гађање из пешадијског наоружања на стрелишту „Седлари“ код Ваљева.

Тежиште у обуци у наредном периоду биће на тактичком увежбавању појединаца у саставу послуга и на увежбавању послуга на станицама телекомуникација. 

Повезане вести