Интензивна обука декларисаних јединица војне полиције

Уторак, 11.8.2020 | Обука
На бази „Југ“ и полигону „Боровац“ у току је реализација интензивног периода обуке декларисаног вода војне полиције из састава Петог батаљона војне полиције који се оспособљава за достизање захтеваног нивоа оперативних способности за учешће у мултинационалним операцијама према НАТО програму „Концепт оперативних способности“. 

Реч је о обуци током које се примењују дефинисане тактике, технике и процедуре којима се остварује интероперабилност снага из различитих земаља и омогућава успешно извршавање задатака у мултинационалним операцијама.

Припадници вода војне полиције, током овог дела обуке, увежбавају реализацију сложених тактичких задатака који их могу очекивати у мултинационалним операцијама, као што су обезбеђење контроле масовног окупљања, успостављање контролних пунктова, патролирање, блокаде и претраге терена. 

До сада су припадници вода војне полиције, у оквиру периода интензивног обучавања, извели припремна гађања из личног и колективног наоружања, као и садржаје индивидуалне обуке, а све у циљу припреме за проверу обучености и спремности која их очекује у наредном периоду.

Повезане вести