Специјалистичка обука војника на служењу војног рока

Понедељак, 29.4.2024 | Обука
У центрима за обуку Војске Србије у току је реализација индивидуалне специјалистичке обуке војника на служењу војног рока генерације „март 2024“.

Циљ обучавања у овој фази, које долази након индивидуалне основе обуке, је практично оспособљавање војника за војноевиденционе специјалности за које су регрутовани, односно за извршавање задатака у оквиру свог рода или службе.

Војници се у овом сегменту индивидуалне обуке — у кабинетима, на полигонима и у теренским условима — оспособљавају за послужиоце на различитим врстама колективног наоружања и стичу знања и вештине за специјалности служби логистике, телекомуникација и атомско-биолошко-хемијске одбране.

Специјалистичка обука ове генерације војника завршава се крајем јуна, када ће бити проверена њихова оспособљеност за извршавање индивидуалних војничких задатака. Потом следи колективна обука и активно укључивање у живот и рад јединица Војске Србије.

За то се време војници могу пријавити за пријем у професионалну војну службу и проћи неопходну процедуру, чиме ће стећи услове да одмах по завршетку војног рока ступе у строј професионалних припадника Војске Србије.

Повезане вести