Провера индивидуалне обучености војника

Четвртак, 12.10.2023 | Обука
У центрима за основну обуку Војске Србије у Сомбору, Ваљеву и Лесковцу ове недеље је реализована провера индивидуалне обучености војника на добровољном служењу војног рока генерације „септембар 2023“.

То је прва провера коју пролазе рочни војници, након шестонедељне обуке, а њен циљ је да се утврди оспособљеност за самостално извршавање тактичких радњи и поступака на бојишту, правилно руковање наоружањем и војном опремом и обављање дужности органа унутрашње и службе обезбеђења објеката.

Војници су првог дана провере практично решавали задатаке из тактичке обуке, док су другог дана демонстрирали знања, способности и вештине за употребу средстава и војне опреме, ниво стројеве изграђености и познавање Правила службе Војске Србије.

Постигнути резултати показују да је ова генерација војника потпуно спремна за следећу фазу обучавања, која их очекује након премештаја у центре за специјалистичку обуку. У овим центрима они ће се оспособљавати за војноевиденционе специјалности за које су регрутовани, после чега ће бити распоређени у јединице Војске Србије на реализацију колективне обуке до завршетка служења војног рока.

Повезане вести