Обука јединица Бригаде везе у теренским условима

Уторак, 28.5.2024 | Обука
Јединице Бригаде везе налазе се на вишедневном покретном логоровању ван мирнодопских локација, у оквиру којег реализују колективну обуку за извршавање наменских задатака у операцијама Војске Србије.

Обука се реализује ради даљег унапређења оспособљености професионалног састава бригаде за планирање и реализацију телекомуникационо-информатичког обезбеђења команди оперативног и стратегијског нивоа у свим условима. 

Током вишедневног боравка у теренским условима, јединице Бригаде везе, уз стални покрет, увежбавају процедуре приликом постављања покретних станица телекомуникација, као и успостављање и одржавање телекомуникационо-информатичких капацитета радио-релејних, жичних и радио комуникација. Увежбавају се и тактичке радње на маршу и примена мера маскирања и борбеног осигурања јединице у зони операције.

У оквиру реализације покретног логоровања проверава се и функционалност телекомуникационо-информационог система у реалним временским и просторним условима, која је, уз оспособљеност кадра информатичке и службе телекомуникација, од изузетног значаја за ефикасно командовање снагама Војске Србије у операцијама.

Повезане вести