Провера обучености војника на служењу војног рока

Петак, 29.9.2023 | Обука
У Центру за обуку копнене војске ове недеље је реализована провера обучености војника на добровољном служењу војног рока генерације „јун 2023“ којима први период обучавања траје четири месеца.

Реч је о војницима рода оклопних јединица и војнополицијских специјалности, којима због специфичности и сложености војничких дужности за које се оспособљавају индивидуална обука траје месец дана дуже. Они су се у досадашњем делу војног рока оспособили за примену тактичких радњи и поступака, руковање наоружањем, средствима и војном опремом и успешно прошли проверу физичких способности.

У складу са својим специјалностима, војници су током провере практично решавали тактичке и ватрене задатке, показавши притом висок ниво усвојених знања и вештина за рад у оклопним, односно војнополицијским јединицама Војске Србије.

Успешан завршетак испита оспособљености резултат је посвећености и залагања војника током обучавања и најбољи показатељ да је обука добро планирана и изведена.

У наставку војнике очекује колективна обука у јединицима Војске Србије, где ће бити у прилици да надограде стечена знања и активно учествују у реализацији свакодневних задатака до завршетка служења војног рока.

Повезане вести