Обука у јединицама атомско-биолошко-хемијске одбране

Понедељак, 20.2.2023 | Обука
На војном комплексу „Равњак“ у Крушевцу у току је обука припадника 246. батаљона атомско-биолошко-хемијске одбране за реализацију задатака противнуклеарног, хемијског и биолошког обезбеђења јединица Војске Србије.

Имајући у виду специфичне задатке за које је намењена ова јединица, императив је оспособљеност за хитно реаговање, па се обука изводи континуирано током целе године у свим условима у којима се професионални састав може наћи за време ангажовања.

Припадници јединице на обуци усавршавају методологију и процедуре за рад у контаминираном окружењу, од развијања лабораторијске станице у теренским условима, детекције, правилног узимања и аналитичке обраде потенцијално контаминираних узорака, до спровођења деконтаминације и заштитних мера у случају нуклеарног или хемијског удеса. У процесу обучавања користе се преносне радиометријске и хемијске лабораторије, детектори новије генерације, средства за деконтаминацију и изолујућа опрема која обезбеђује потпуну заштиту људства при раду са контаминантима.

Успешном реализацијом ове обуке даље се унапређује обученост професионалног састава 246. батаљона АБХО за извршавање наменских задатака у операцијама Војске Србије, али и готовост за ефикасну подршку цивилним властима у санирању последица природних непогода, техничко-технолошких и других несрећа.

Повезане вести