Провера јединица за учешће у мултинационалним операцијама

Среда, 2.11.2022 | Обука
На полигону „Боровац“ и у бази „Југ“ претходних дана је реализована провера способности дела јединица Војске Србије које је Република Србија декларисала за учешће у мултинационалним операцијама.

У складу са фазом припрема у којој се декларисане јединице тренутно налазе, проверавани су борбена готовост инжињеријске чете опште подршке и интероперабилност вода војне полиције и вода атомско-биолошко-хемијске одбране.

Јединице су током провере решавале тактичке задатке који их могу очекивати у случају ангажовања у мултинационалним операцијама, као што су обезбеђење конвоја, контрола територије, успостављање пунктова, деконтаминација људства и опреме и медицинска евакуација повређених. 

Проверу достигнутих стандарда оспособљености за ангажовање у мултинационалном окружењу реализовао је евалуаторски тим, уз закључак да су проверене јединице достигле захтеване стандарде и показале висок ниво обучености и професионализма у извршавању постављених задатака.

Повезане вести