Обука инжињеријске чете за учешће у мултинационалним операцијама

Понедељак, 13.9.2021 | Обука
У рејону мирнодопске локације у Прокупљу, у току је обука инжињеријске чете опште намене из састава Треће бригаде копнене војске декларисане за учешће у мултинационалним операцијама.

Циљ вишенедељне обуке је подизање нивоа оперативних способности и интероперабилности јединице за извршење сложених задатака инжињерије у мултинационалним операцијама према стандардима Концепта оперативних способности.

Тежиште у овој фази обуке је на практичној употреби инжињеријских средстава на задацима који ову јединицу могу очекивати у мултинационалним операцијама, као што су савлађивање и отклањање препрека на терену, изградња кампова, заклона и склоништа, изградња и одржавање путева и мостова. Осим тога, припадници инжињеријске чете реализују садржаје из тактичке, ватрене и физичке обуке и међународног хуманитарног права и оспособљавају се за примену општих тактика, техника и процедура које спроводе све снаге у мултинационалним операцијама.

Инжињеријска чета опште намене из састава Треће бригаде копнене војске декларисана је за учешће у мултинационалним операцијама 2016. године, а након успешно реализоване провере по Концепту оперативних способности 2019. године јединица је добила сертификат о спремности за учешће у мултинационалним операцијама и извршавање декларисаних мисија и задатака.

Концепт оперативних способности представља један од облика сарадње земаља чланица програма Партнерство за мир, чијом применом Војска Србије достиже стандарде интероперабилности и развија оперативне способности декларисаних јединица за учешће у мултинационалним операцијама. Осим инжињеријске чете опште намене, Република Србије је у оквиру Концепта оперативних способности декларисала и једну моторизовану пешадијску чету, два вода војне полиције и два вода АБХО.

Повезане вести