Провера обучености војника на служењу војног рока

Петак, 12.4.2024 | Обука
У центрима за обуку Војске Србије у Сомбору, Ваљеву и Лесковцу ове недеље је реализована провера основне индивидуалне обучености војника на добровољном служењу војног рока генерације „март 2024“.

То је прва провера ове генерације војника, која је реализована како би се утврдила њихова оспособљеност за самостално извршавање тактичких радњи и поступака на бојишту, правилно руковање наоружањем и војном опремом и обављање дужности органа унутрашње службе и службе обезбеђења објеката.

Војници су на провери решавали разноврсне тактичке задатке, за шта је било неопходно да примене знања и вештине стечене током обуке у првој фази првог периода служења војног рока. Постигнути резултати говоре да су у потпуности савладали све садржаје обучавања, што је и потврда да је обука добро планирана и изведена.

У  наставку војницима предстоји премештај у центре за специјалистичку обуку, где ће се обучавати за своје војноевиденционе специјалности, а потом и колективна обука и активно укључивање у живот и рад јединица Војске Србије до завршетка служења војног рока.

Истовремено се, на сталним и привременим полигонима Војске Србије, настављају интензивне вежбовне активности снага Војске Србије које учествују на здруженој тактичкој вежби „Вихор 2024“.

У складу са наменом и добијеним задацима, команде и јединице увежбавају планирање и извођење борбених дејстава у операцији одговора на кризу, на копну, у ваздушном простору и на унутрашњим пловним путевима.

Вежбајуће јединице су на терен изашле почетком недеље, а најсложенија активност реализоваће се на привременом полигону „Пештер“ у петак 19. априла, када ће здружене снаге Војске Србије демонстрирати оспособљеност за извођење нападне операције.

Повезане вести