Обука за управљање теренским возилима

Среда, 13.4.2022 | Обука
На војном полигону „Берановац“ код Краљева у току је обука припадника Војске Србије за управљање теренским моторним возилима високе проходности „хамви“.

Реч је о додатном оспособљавању војних возача из јединица опремљених овим средством, које се реализује ради одржавања оптималног нивоа обучености припадника Војске Србије за управљање теренским моторним возилима високе проходности и за њихово одржавање.

Програмом обучавања обухваћени су теоријски садржаји, са акцентом на експлоатацију и одржавање подсистема, и потом интензивна обука у управљању возилом на јавним путевима и у теренским условима. Најзахтевнији део обучавања је савлађивање препрека на посебно моделованом полигону, када војни возачи стичу неопходне вештине за управљање возилима на тешко проходном терену, који неретко на испит ставља способности возача и техничке могућности возила.

Додатно оспособљавање војних возача за различите категорије возила у Војсци Србије спроводи се редовно, како би они били обучени за безбедно управљање и одржавање што већег броја возила у складу са највишим стандардима, што је од великог значаја за безбедност припадника Војске Србије приликом реализације задатака у свим земљишним и временским условима.

Повезане вести