Обука јединице војне полиције за учешће у мировним операцијама

Уторак, 5.9.2023 | Обука
На бази „Југ“ и полигону „Боровац“ у току је реализација интензивног периода обуке јединице војне полиције из састава Копнене војске  за учешће у мултинационалним операцијама према програму „Концепт оперативних способности“. 

Реч је о обуци током које се примењују дефинисане тактике, технике и процедуре којима се остварује интероперабилност снага из различитих земаља и омогућава успешно извршавање војнополицијских задатака у међународном окружењу.

Припадници вода војне полиције, у овој фази обуке, увежбавају реализацију колективних задатака који их могу очекивати у мултинационалним операцијама, као што су контрола масовног окупљања, успостављање контролних пунктова, патролирање, блокада и претрага терена, вршење увиђаја, прикупљање и обрада доказног материјала. 

Њих у наредном периоду очекује тактичка вежба у теренским условима на полигону „Боровац“ и у бази „Југ“, када ће бити реализовани провера и оцењивање оспособљености и интероперабилности ове јединице.

Концепт оперативних способности представља један од облика сарадње у оквиру програма Партнерство за мир чијом применом Војска Србије достиже стандарде интероперабилности и развија оперативне способности декларисаних јединица за учешће у мировним операцијама.

Повезане вести