Основна обука војника на служењу војног рока

Петак, 5.1.2024 | Обука
У центрима за обуку Војске Србије у Сомбору, Ваљеву и Лесковцу у току је реализација основне обуке војника који су служење војног рока започели почетком децембра прошле године.

Војници се налазе у првој фази оспособљавања, у трајању од месец и по дана, које је идентично  за војнике свих специјалности. За то време војници се оспособљавају за употребу личног наоружања, правилно извођење тактичких радњи у нападу и одбрани и обављање дужности органа унутрашње службе.

Они у овој фази пролазе садржаје из тактичке и стројеве обуке, наоружања са наставом гађања, Правила службе Војске Србије и физичке обуке, а тежиште је на практичном увежбавању индивидуалних тактичких радњи и поступака на бојишту и реализацији програмских гађања из пешадијског наоружања.

У наставку служења војног рока војнике очекује провера обучености за извршaвање индивидуалних задатака, а затим и премештај у центре за специјалистичку обуку, где ће се обучавати за своје војноевиденционе специјалности.

Залагање и постигнути резултати током обуке сведоче о изузетној мотивисаности војника да савладају све садржаје обучавања, а код многих од њих, и о жељи да по завршетку војног рока наставе да служе својој земљи као професионални припадници Војске Србије.

Служење војног рока у Републици Србији се од јануара 2011. године, на основу одлуке Народне скупштине о обустави обавезе служења војног рока, реализује по принципу добровољности. Овај модел је давао одређене резултате у попуни активног састава Војске Србије, пре свега због интересовања младих да се по одслужењу војног рока запосле у Војсци Србије, али је имао за последицу да велики број грађана не прође ни основну обуку за одбрану земље.

Имајући то у виду, као и општу безбедносну ситуацију која намеће потребу за даљим снажењем Војске Србије, Генералштаб Војске Србије је покренуо иницијативу за поновно увођење обавезе служења војног рока, у трајању до четири месеца, што би према проценама омогућило јачање укупног регрутног потенцијала и оспособљавање већег броја грађана.

Повезане вести