Вежба Трећег батаљона војне полиције „Гром 2022“

Среда, 13.4.2022 | Обука
У Центру за обуку путем симулација Војске Србије ове недеље се реализује вежба Команде Трећег батаљона војне полиције подржана рачунарским симулацијама — „Гром 2022“. 

На вежби се, у условима симулираног оперативног окружења, према разрађеном сценарију, проверава оспособљеност  припадника ове јединице за планирање, организовање и извођење дејстава у противтерористичкој операцији.

У току реализације вежбовних активности проверава се и познавање начела употребе јединица и средстава којима је опремљен Трећи батаљон војне полиције, садејство са јединицама Копнене војске и Ратног ваздухопловства и ПВО, као и сарадња са осталим структурама система одбране и чиниоцима цивилног окружења. 

Вежбе подржане рачунарским симулацијама представљају важан облик практичне обуке команди у Војсци Србије. Овакве вежбе пружају прилику штабним официрима и командама јединица да, уз минималан утрошак материјалних ресурса, унапреде оспособљеност за планирање и извођење борбених операција.

Повезане вести