Обука у јединицама АБХО Војске Србије

Уторак, 30.8.2022 | Обука
У касарни „Цар Лазар“ и на војном комплексу „Равњак“ у Крушевцу у току је колективна обука јединице за обезбеђење од нуклеарних и хемијских удеса из састава 246. батаљона атомско-биолошко-хемијске одбране.

Реч је о важном сегменту обуке професионалног састава који се реализује ради одржавања и унапређења оспособљености за извршавање задатака противнуклеарног и хемијског обезбеђења снага Војске Србије у току извођења операција.

Током обуке, припадници јединице увежбавају поступке и процедуре за рад у контаминираном окружењу, од развијања лабораторијске станице у теренским условима, детекције, правилног узимања и аналитичке обраде потенцијално контаминираних узорака, до спровођења заштитних мера у случају нуклеарног или хемијског удеса. У процесу обучавања користе се преносне радиометријске и хемијске лабораторије, детектори новије генерације и савремена изолујућа опрема која обезбеђује потпуну заштиту људства при раду са контаминантима.
 
Специфични задаци за које је намењен 246. батаљон АБХО намећу потребу за континуираним оспособљавањем и одржавањем високог нивоа обучености припадника ове јединице, како би они били спремни да брзо и ефикасно реагују када год то околности налажу.

Повезане вести