Обука војних падобранаца у ваздушном тунелу

Уторак, 7.5.2024 | Обука
Припадници 63. падобранске бригаде који пролазе напредне облике обучавања боравили су претходне две недеље у Прагу ради реализације обуке и тренажа у симулатору слободног пада — ваздушном тунелу.

Ова врста обучавања професионалног састава бригаде се реализује већ трећи пут у Чешкој Републици и представља припрему за вишу падобранску обуку, која има за циљ оспособљавање војних падобранаца за вршење скокова на слободно дејство, специјалним падобраном типа крило, са наоружањем и опремом и на терене малих димензија.

Током двонедељних активности, припадници бригаде су практично усавршавали технике и процедуре у извођењу падобранских скокова, а тежиште је било на савлађивању елемената слободног пада и увежбавању скокова са торбама за терет, односно наоружање и војну опрему. 

Значај обучавања у ваздушном тунелу огледа се у безбедности, уштеди материјалних ресурса и, пре свега, у скраћењу трајања обуке, будући да je сваки од падобранаца Војске Србије у ваздушном тунелу провео време еквивалентно слободном паду оствареном приликом извршења око 50 тренажних скокова из ваздухоплова са висине од 4000 метара.

Повезане вести