Одсек за планирање, програмирање, буџетирање и извршење

Одсек за планирање, програмирање, буџетирање и извршење (ППБИ) је организацијска целина непосредно потчињена заменику начелника Генералштаба Војске Србије.

Одсек за ППБИ извршава задатке који се тичу стратегијског планирања, организације, међународне сарадње, финансија, нормативно-правних и оперативних послова, доктрине и обуке.

У саставу Одсека за ППБИ су Група за планирање и програмирање, Група за координацију и референти за буџетирање и за надзор извршења.

Начелник Одсека за ППБИ је потпуковник Саша Арсовић.

Задаци Одсека за ППБИ


Одсек за ППБИ обавља послове који се односе на:

  • дугорочно, средњорочно и краткорочно планирање и програмирање;
  • анализу ресурса за извршење мисија и задатака Војске Србије;
  • утврђивање предлога циљева и приоритета средњорочних и краткорочних планских и програмских докумената у Војсци Србије;
  • израду предлога приоритетних области финансирања и израду Финансијског плана Министарства одбране;
  • обраду података о трошковима подршке у процесу дугорочног планирања;
  • усаглашавање предлога пројеката из донација;
  • праћење функционисања и идентификација проблема у примени система и процеса ППБИ;
  • праћење реализације јавних набавки у Војсци Србије;
  • извештаје о утрошку новчаних средстава по контима и натуралним показатељима у Војсци Србије.

Одсек за ППБИ је формиран априла 2009. године. Тадашњим организацијско-формацијским решењем, осим Одсека на нивоу Генералштаба Војске Србије формирани су и одсеци за ППБИ на нивоу команди оперативних састава.

Контакт


Адреса: Незнаног јунака 38, 11 000 Београд
Телефон: + 381 (0) 11 3005-056
Телефакс: +381 (0) 11 3006-331