Војска Србије — институцијакојој грађани највише верују
пуковник Бошко Зорић
Телефон:  +381 (0) 11 2064-557
Мејл:  bosko.zoric@vs.rs
Управа за обуку и доктрину

Вршилац дужности начелника Управе за обуку и доктрину, пуковник Бошко Зорић