Војска Србије — институцијакојој грађани највише верују

Командант ИВП „Пасуљанске ливаде“ потпуковник Небојша Лојпур


Датум и место рођења

17. октобар 1968, Коњиц

Образовање

 • Специјалистичке студије Менаџмент одбране, 2010.
 • Факултет народне одбране, 2003.

Дужности

 • Командант ИВП „Пасуљанске ливаде“
 • Начелник одсека за планирање, програмирање, буџетирање и извршење, Команда за обуку
 • Начелник одсека за оперативне послове у Одељењу за оперативне послове (Т-3), Команда за обуку
 • Заменик команданта ИВП „Пасуљанске ливаде“ 
 • Реферeнт за персоналне послове, ИВП „Пасуљанске ливаде“
 • Командант дивизиона
 • Заменик команданта дивизиона
 • Командир батерије
 • Командир вода 

Унапређења

 • Потпуковник, 2012.
 • Мајор, 2005.
 • Капетан прве класе, 2001.
 • Капетан, 1997.
 • Поручник, 1992.
 • Потпоручник ,1990.

Одликовања

 • Војна спомен-медаља за учешће у борбеним дејствима на територији СРЈ, 2015.

Контакт

Адреса: Булевар војске 2, 35 230 Ћуприја
Телефон: +381 (0) 35 627-214
Телефакс: +381 (0) 35 627-214
Мејл: ivp@vs.rs