ОБВТ ЛАЗАР 3

Обука резервног састава у Центру за обуку везе и информатике

Недеља, 4.6.2017 | Обука

У Центру за обуку везе и информатике у Горњем Милановцу у току je петнаестодневна обукa резервног састава Мешовитог батаљона везе и специјалности телепринтериста-шифрер из бригада Територијалних снага

У Центру за обуку везе и информатике у Горњем Милановцу у току je петнаестодневна обукa резервног састава једне чете Мешовитог батаљона везе, као и лица резервног састава специјалности телепринтериста-шифрер из бригада Територијалних снага.

У завршном делу обуке лица резервног састава, ових дана се реализује тактичко увежбавање појединаца у саставу послуга на станицама телекомуникација, што подразумева увежбавање постављања покретног телекомуникационо-информатичког центра на командно место бригаде, успостављање свих врста комуникација, реализовање планираних комуникација и обављања саобраћаја и рада у различитим супозицијама и одржавање телекомуникационо-информатичког обезбеђења.

Војник у резерви Стефан Јоцовић, иначе инжењер електротехнике за телекомуникације запослен у фирми „Телеком Србија“, истиче задовољство боравком у милановачкој касарни и обуком.

— Војни рок сам служио пре 13 година, морам признати да су данас услови за живот и рад у касарни знатно бољи. Обновио сам знања стечена на служењу војног рока и научио нешто ново, као што су могућности нових уређаја телекомуникација који ми се нарочито допадају. Много ми је драго што сам се подсетио војничког пасуља и дружења са „саборцима“ — рекао је Јоцовић.

Наглашавајући да се на обуци налазе људи који су војни рок служили пре више од десет година, командант Центра за обуку везе и информатике потпуковник Недељко Планојевић изразио је задовољство њиховом мотивацијом и приступом обуци и истакао да су лица из резервног састава крајње озбиљно схватила значај реализације ове обуке.

У јуну се наставља са позивањима припадника резервног састава на територији целе Србије. Планирано је саопштавање и укидање распореда у резервном саставу, које подразумева једноставну и краткотрајну процедуру у Центрима министарства одбране за локалну самоуправу. Реализација материјалне обавезе у складу са Законом о војној радној и материјалној обавези огледа се у позивању власника ствари из пописа ради саопштавања распореда и прегледа ствари из пописа и биће реализована у више од 20 градова и општина Србије у јуну месецу. Војни обвезници у резервном саставу који су одслужили војни рок са оружјем биће позивани у јуну и јулу на једнодневне и вишедневне војне вежбе према посебним плановима и распоредима.
Сви планови за позивање резервног састава по градовима и општинама се редовно објављују на сајту Министарства одрбане на следећем линку: http://www.mod.gov.rs/cir/7228/redovna-pozivanja-rezervnog-sastava-7228

Повезане вести