Криминалистичко-истражна група

Криминалистичко-истражна група (КИГ) намењена је за планирање, организовање и реализацију послова и задатака сузбијања криминалитета у Министраству одбране и Војсци Србије.

Криминалистичко-истражна група је непосредно потчињена Управи војне полиције Генералштаба Војске Србије, а чине је група за оперативне послове, група за опште послове и четири центра.

Центри Криминалистичко-истражне групе су размештени у Београду – Први и Други центар, Новом Саду – Трећи центар и Нишу – Четврти центар.

Припадници центара извршавају задатке спречавања, откривања и расветљавања кривичних дела у Министарству одбране и Војсци Србије у зони територијалне надлежности. У раду примењују овлашћења која су прописана у Закону о Војсци Србије, Законику о кривичном поступку Р. Србије, Кривичном закону Р. Србије и Закону о полицији. 

Задаци КИГ


Криминалистичко-истражна група обавља послове и задатке из делокруга рада полиције у Министраству одбране и Војсци Србије који се односе на спречавање, откривање и документовање кривичних дела према захтевима надлежног тужиоца. По потреби пружа криминалистичко-техничку и другу стручну помоћ Војнобезбедносној агенцији.

У реализацији задатака Криминалистичко-истражна група сарађује са надлежним тужилаштвима и судовима, и поступа по њиховим захтевима у складу са прописаним овлашћењима.

Такође, у реализацији задатака Криминалистичко-истражна група непосредно сарађује са органима Министарства унутрашњих послова, Војнобезбедносном агенцијом Министарства одбране, командама, јединицама и установама Министарства одбране и Војске Србије и другим државним органима и институцијама.

Традиције КИГ


Криминалистичко-истражна група формирана је одлуком министра одбране Републике Србије 10. маја 2006. године. Кроз скоро деценију постојања јединица је извршавала широк спектар задатака из домена сузбијања криминалитета. Предузимањем криминалистичко-техничких и оперативно-криминалистичких мера, припадници Криминалистичко-истражне групе открили су и документовали многа кривична дела и надлежним тужилаштвима доставили валидне податке за процесуирање извршилаца.

Контакт


Гарнизон Београд

Адреса: Кнеза Милоша 33, 11 000 Београд
Телефон: +381 (0) 11 3201-146
Телефакс: +381 (0) 11 3201-259

Гарнизон Нови Сад

Адреса: Авијатичарска 24, 21 000 Нови Сад
Телефон: +381 (0) 21 4835-338
Телефакс: +381 (0) 21 4835-335

Гарнизон Ниш

Адреса: Чегарска бб, 18 000 Ниш
Телефон +381 (0) 18 555-866
Телефакс: +381 (0) 18 555-658