21. батаљон везе

Двадесетпрви батаљон везе је највећа јединица везе у Копненој војсци, опремљена и оспособљена за реализацију телекомуникационо-информатичког обезбеђења Команде Копнене војске.

Команда и јединице 21. батаљона везе стациониране су у Нишу.

У саставу 21. батаљона везе су команда, три чете везе и одељење за техничко одржавање.

Командант 21. батаљона везе је потпуковник Љубиша Пајић.

Задаци 21. батаљона везе


Задаци 21. батаљона везе јесу:

  • телекомуниционо-информатичкo обезбеђењe за потребе команде Копнене војске,
  • оспособљавање и увежбавање команде и јединица за извршавање наменских задатака.

Традиције 21. батаљона везе


Батаљон је формиран 2007. године спајањем батаљона везе Нишког и Приштинског корпуса. Батаљон везе наставља традиције 319. пука везе Треће армије.

Дан 21. батаљона везе обележава се 20. септембра, када и Дан службе телекомуникација.

Контакт


Адреса: Чегарска бб, 18 000 Ниш
Телефон: +381 (0) 18 508-814
Телефакс: +381 (0) 18 508-779
Мејл: ljubisa.pajic@vs.rs

Повезане вести