Међународни курс у области јонизујућег зрачења

Уторак, 22.11.2022 | Међународна сарадња
У Центру атомско-биолошко-хемијске одбране у Крушевцу ове недеље се реализује курс „Детекција, дозиметрија и заштита од јонизујућег зрачења“, који осим припадника Војске Србије похађају и припадници оружаних снага из осам земаља.

Циљ петодневног усавршавања је оспособљавање полазника за рад у условима изложености јонизујућим зрачењима. Они ће, у кабинетима и на практичним вежбама, увежбавати коришћење средстава за детекцију и дозиметрију, технике мерења и идентификације извора јонизујућих зрачења, процену ефеката зрачења на биолошке системе и примену основних мера заштите.

Обуку на овом међународном курсу реализују сертификовани инструктори из Центра АБХО и гостујући предавачи из Института за нуклеарне науке „Винча“, Академије струковних студија „Шумадија“ и Директората за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије.

Реализација овог и сличних међународних курсева, као и велико интересовање оружаних снага партнерских земаља за усавршавање у нашем Центру, најбоља су потврда стручности инструкторског кадра и квалитета обуке у Војсци Србије у области атомско-биолошко-хемијске одбране.

Повезане вести