Конкурс за попуну радних места професионалних војника

Среда, 15.5.2013 | Актуелности

Генералштаб Војске Србије расписао је конкурс за попуну слободних радних места професионалних војника, на одређено време. На конкурс се могу јавити држављани Републике Србије, који испуњавају опште и посебне услове.

Генералштаб Војске Србије расписао је конкурс за попуну слободних радних места професионалних војника, на одређено време.

На конкурс се могу јавити држављани Републике Србије, који испуњавају опште и посебне услове.

Изабрани кандидати биће примљени у професионалну војну службу у својству професионалних војника на одређено време на период од шест месеци, уз могућност продужења уговора о раду на период од 3 године, до навршених 40 година живота.

Конкурс је отворен до 14. јуна 2013. године.

Повезане вести