ПОЧЕО ЧЕТВРТИ КУРС ЗА ПРВЕ ПОДОФИЦИРЕ

Уторак, 14.10.2008 | Обука

У Другом центру за обуку у Панчеву јуче је почео четврти Курс за усавршавање првих подофицира. Као и на три претходна курса, изабрани подофицири ће, током пет недеља теоријског и практичног оспособљавања, стећи знања неопходна за обављање нове дужности у четама и батаљонима Војске Србије у којима ће бити на служби.

У Другом центру за обуку у Панчеву јуче је почео четврти Курс за усавршавање првих подофицира. Као и на три претходна курса, изабрани подофицири ће, током пет недеља теоријског и практичног оспособљавања, стећи знања неопходна за обављање нове дужности у четама и батаљонима Војске Србије у којима ће бити на служби.

Први подофицири ће, како је планирано, посебну пажњу поклонити индивидуалној обучености војника, статусним питањима подофицира и професионалних војника и њиховој каријери. Као најкомпетентнији сарадници командира чета и команданата батаљона за области за које су надлежни, први подофицири ће бити спона на релацији професионални војници – подофири – официри и биће укључени у процену нивоа оспособљености тимова у јединици. Управо због тога, током петонедељног курса, они усавршавају стручна знања из неколико области, попут психологије, управљања људским и материјалним ресурсима, медјународног ратног права и енглеског језика.

Искуства стечена током претходних неколико месеци, сведоче о томе да у Панчеву, у Другом центру за обуку, постоје веома добри услови за реализацију курса за усавршавање првих подофицира, што је добра основа да и ова генерација будућих првих подофицира, баш као и три претходне, буде солидно припремљена за нове одговорне дужности и обавезе.

Повезане вести