Обавештење о сталном пријему професионалних војника на одређено време у Војску Србије

Понедељак, 1.7.2019 | Конкурси
Министарство одбране и Војска Србије покренули су процедуру за континуирани пријем професионалних војника у команде, јединице и установе Војске Србије до попуне радних места, што значи да се кандидати могу пријавити сваког радног дана у војним поштама наведеним у Обавештењу о сталном пријему професионалних војника.

Реч је о непосредном пријему војника из евиденције регионалних центара Министарства одбране, те су потенцијални кандидати сви држављани Републике Србије који су одслужили војни рок са оружјем и млађи су од 30 година. То ће бити прилика за запослење и новим генерацијама младића и девојака на шестомесечном добровољном служењу војног рока.

Образац пријаве за попуну радних места професионалних војника кандидат може попунити и поднети сваког радног дана у времену од 8.00 до 14.00 часова у војним поштама наведеним у Обавештењу о сталном пријему професионалних војника на одређено време у Војску Србије.
 
Потребе за пријемом, по родовима-службама и местима службовања, могу се добити позивом на бројеве телефона датим на крају овог текста.
 
Селекција кандидата реализује се у три дела, сваки у трајању од једног дана. У првом делу, кандидати подлежу општем лекарском прегледу и провери физичке способности. Ради провере физичке способности кандидати су у обавези да са собом понесу спортску опрему: патике, тренерку-шортс, мајицу (сопствени избор).
 
У другом делу селекције, у трајању од једног дана, кандидати подлежу психолошкој процени, док у трећем делу, у трајању од једног до два дана, кандидати подлежу медицинско-здравственој процени.
 
Резултате пријављених кандидата утврдиће комисије за утврђивање испуњености услова за пријем у професионалну војну службу на основу следећих мерила за избор:
 1. завршени ниво школовања – до 45 % од укупног броја бодова (основна школа 15 бодова, средња школа, 3. степен 30 бодова, средња школа 4. степен или виши ниво образовања 45 бодова);
 2. провера физичке способности – до 55 бодова (производ коначне оцене и броја 11).
У оквиру медицинско-здравствене процене врши се психолошка процена кандидата у складу са Упутством о психолошким испитивањима кандидата за пријем у професионалну војну службу у својству професионалног војника и професионалних војника за обнову уговора о раду.
 
Са најбољим кандидатима закључиће се уговори о раду на одређено време и биће примљени у јединице Војске Србије на период од шест месеци, уз могућност продужења уговора о раду на период од три године и обнављање уговора до навршених 40 година живота.
 

Обавештење за пријаву војника у резерви из евиденције регионалних центара Министарства одбране ради попуне радних места професионалних војника на одређено време


1. Подношење пријаве и потребна документација


Образац пријаве за попуну радних места професионалних војника кандидат може добити, попунити и поднети сваког радног дана у времену од 08.00 до 14.00 часова, на следећим адресама војних пошта:

У месту службовања Бачка Топола

 • за војне поште 1408 Бачка Топола и 1419 Бачка Топола: касарна „Бачка“, Маршала Тита бб, Бачка Топола.

У месту службовања Београд

 • за војне поште 1013 Београд, 1402 Београд, 2834 Београд и 4557 Београд: касарна „Топчидер“, Гардијска 5, Београд,
 • за Војну пошту 1094 Земун: Главна 1, Земун,
 • за војне поште 1205 Београд, 4501 Београд, 4506 Београд, 6870 Београд и 8909 Београд: касарна „Бањица“, Рашка 2, Београд,
 • за војне поште 1431 Батајница, 1437 Батајница, 1439 Батајница, 1440 Батајница, 3395 Батајница и 4502 Београд: Војни аеродром „Пуковник-пилот Миленко Павловић“, Пуковника Миленка Павловића бб, Батајница,
 • за Војну пошту 2084 Београд: касарна „Кнежевац“, Улица ослобођења 30, Кнежевац, касарна „Мајор Драгутин Гавриловић“, Нова прва бб, Зуце и објекат „Раља“, Душана Пухача бб, Раља,
 • за војне поште 2279 Београд, 2281 Београд, 2289 Београд и 5076 Београд: касарна „Дедиње“, Јована Мариновића бб, Београд,
 • за Војну пошту 2342 Београд: Војводе Степе 445, Београд
 • за Војну пошту 4502 Београд: Војни аеродром „Пуковник-пилот Миленко Павловић“, Пуковника Миленка Павловића бб, Батајница – радна места су у насељу Стари Бановци,
 • за Војну пошту 4522 Батајница: Насеље „13. мај“, Батајница,
 • за војне поште 5004 Јаково и 5011 Јаково: касарна „Мајор Милан Тепић“, Армијска 1, Јаково,
 • за Војну пошту 5010 Зуце – Београд: касарна „Мајор Драгутин Гавриловић“, Нова прва бб, Зуце,
 • за Војну пошту 6011 Београд: Сидриште „Ушће“, Ушће бб, Нови Београд,
 • за Војну пошту 9808 Београд: Мије Ковачевића 5, Београд.

У месту службовања Бујановац

 • за војне поште 3924 Бујановац, 4986 Бујановац и 5006 Бујановац: База „Југ“, насеље Боровац бб, Бујановац.

У месту службовања Ваљево

 • за војне поште 3709 Ваљево и 9845 Ваљево: касарна „Војвода Живојин Мишић“, Војводе Мишића бб, Ваљево,
 • за Војну пошту 2077 Горњи Милановац: насеље Боговађа, Лајковац.

У месту службовања Врање

 • за војне поште 4984 Врање и 4996 Врање: касарна „1. пешадијски пук Књаза Милоша Великога“, Краљевића Марка 2, Врање,
 • за Војну пошту 4993 Врање: касарна „1300 каплара“, Пролетерских бригада бб, Врање.

У месту службовања Горњи Милановац

 • за војне поште 1402 Београд и 2143 Горњи Милановац: касарна „Војвода Радомир Путник“, Кнеза Александра 59, Горњи Милановац,
 • за Војну пошту 2077 Горњи Милановац: Николе Луњевице 88, Горњи Милановац.

У месту службовања Зајечар

 • за војне поште 4662 Зајечар и 6002 Зајечар: касарна „Никола Пашић“, Николе Пашића бб, Зајечар.

У месту службовања Зрењанин

 • за војне поште 1407 Панчево и 3160 Зрењанин: касарна „Народни херој Светозар Марковић Тоза“, Стевице Јовановића 19, Зрењанин.

У месту службовања Ковин

 • за Војну пошту 1439 Батајница: Војни аеродром „Пуковник-пилот Миленко Павловић“, Пуковника Миленка Павловића бб, Батајница.

У месту службовања Крагујевац

 • за Војну пошту 2078 Крагујевац: касарна „Војвода Радомир Путник“, Кнеза Милоша 12, Крагујевац,
 • за Војну пошту 3262 Крагујевац: Крагујевачког октобра бб, Крагујевац.

У месту службовања Краљево

 • за војне поште 3701 Краљево, 4661 Краљево и 5019 Крушевац: касарна „Рибница“, Четврта црногорска бб, Краљево,
 • за војне поште 3711 Краљево, 4504 Краљево, 4652 Краљево, 4656 Краљево и 4658 Краљево: касарна „Јован Курсула“, Јована Бојовића 183, Јарчујак – Краљево,
 • за војне поште 5015 Лађевци и 5017 Лађевци: аеродром „Лађевци“, Лађевци бб,
 • за Војну пошту 2077 Горњи Милановац: Тодоровић бб, Грдица – Краљево, насеље Богутовачка Бања, Краљево и насеље Мрсаћ, Краљево.

У месту службовања Крушевац

 • за војне поште 5019 Крушевац, 5801 Крушевац и 6910 Крушевац: касарна „Цар Лазар“, Балканска 57, Крушевац.

У месту службовања Куршумлија

 • за Војну пошту 4989 Куршумлија: касарна „Топлички устанак“, 4. јули бб, Куршумлија,
 • за Војну пошту 4990 Куршумлија: касарна „Топлички устанак“, 4. јули бб, Куршумлија,
 • за Војну пошту 2079 Ниш: касарна „Књаз Михаило“, Чегарска бб, Пантелеј – Ниш.

У месту службовања Лађевци

 • за Војну пошту 2116 Лађевци, аеродром „Морава“, Улица Лађевци бб, Лађевци,
 • за Војну пошту 5013 Лађевци, аеродром „Морава“, Улица Лађевци бб, Лађевци.

У месту службовања Лесковац

 • за Војну пошту 4445 Лесковац: касарна „Војвода Петар Бојовић“, Краља Милутина бб, насеље Доње Синковце – Лесковац.

У месту службовања Лозница

 • за Војну пошту 1311 Лозница: касарна „Поднаредник Момчило Гаврић”, Ваљевски пут бб, Лозница.

У месту службовања Младеновац

 • за Војну пошту 2078 Крагујевац: Објекат „Ливаде“, Хајдук Вељкова бб, Младеновац.

У месту службовања Неготин

 • за Војну пошту 6002 Зајечар: касарна „Никола Пашић“, Николе Пашића бб, Зајечар.

У месту службовања Ниш

 • за војне поште 1316 Ниш, 1575 Ниш, 4108 Ниш, 4504 Краљево, 4667 Ниш и 4999 Ниш: касарна „Мија Станимировић“, Јадранска бб, Ниш,
 • за војне поште 2079 Ниш, 3162 Ниш, 4650 Ниш, 4983 Ниш и 5464 Ниш: касарна „Књаз Михаило“ ул. Чегарска бб, Пантелеј-Ниш,
 • за Војну пошту 3472 Ниш: Војни аеродром „Наредник-пилот Михајло Петровић“, Сарајевска бб, Ниш,
 • за Војну пошту 5019 Крушевац: касарна „Књаз Михаило“ ул. Чегарска бб, Пантелеј – Ниш и Кеј Коло српских сестара бб, Ниш,
 • за Војну пошту 6006 Ниш: касарна „Аеродром“, Сарајевска бб, Ниш
 • за Војну пошту 7002 Ниш: Команда Копнене војске, зграда „Б”, канцеларија број 104, Трг Краља Александра бб, Ниш,
 • за Војну пошту 8927 Ниш: Војни аеродром „Наредник-пилот Михајло Петровић“, Сарајевска бб, Ниш.

У месту службовања Нови Пазар

 • за Војну пошту 4659 Нови Пазар: касарна „Рифат Бурџевић Тршо“, Миодрага Јанковића бб, Нови Пазар.

У месту службовања Нови Сад

 • за војне поште 1405 Нови Сад, 1413 Нови Сад, 3947 Нови Сад: касарна „Југовићево“, Авијатичарска Нова 24, Нови Сад,
 • за војне поште 1421 Нови Сад и 4100 Нови Сад: касарна „Тврђава“, Београдска 21, Петроварадин – Нови Сад,
 • за војне поште 1947 Нови Сад, 2827 Нови Сад и 6009 Нови Сад: касарна „Александар Берић“, 1300 Каплара 11, Нови Сад,
 • за Војну пошту 2084 Београд: објекат „Крушедол“, насеље Крушедол бб.
 • за Војну пошту 2834 Београд: касарна „Топчидер“, Гардијска 5, Београд.

У месту службовања Панчево

 • за војне поште 1407 и 1442 Панчево и 2084 Београд: касарна „Народни херој Стевица Јовановић“, Баваништански пут бб, Панчево,
 • за војне поште 2084 Београд и 4310 Панчево: касарна „Аеродром“, Јабучки пут 1, Панчево,
 • за Војну пошту 5010 Зуце-Београд: касарна „Мајор Драгутин Гавриловић“, Нова прва бб, Зуце,
 • за Војну пошту 4502 Београд: Војни аеродром „Пуковник-пилот Миленко Павловић“, Пуковника Миленка Павловића бб, Батајница – радна места су у насељу Качарево;
 • за војну пошту 6003 Панчево: касарна „Растко Немањић“, Јабучки пут бб, Панчево.

У месту службовања Параћин

 • за Војну пошту 9932 Ћуприја: Интервидовски полигон „Пасуљанске ливаде“, Булевар војске 2, Ћуприја.

У месту службовања Пожаревац

 • за Војну пошту 5302 Пожаревац: касарна „Генерал Павле Јуришић Штурм“, 6. личке дивизије бб, Пожаревац.-

У месту службовања Пожега

 • за Војну пошту 3706 Пожега: касарна „Петар Лековић“, Немањина бб, Пожега.

У месту службовања Прибој

 • за Војну пошту 1443 Прибој: у команди јединице у Краљеву (касарна „Рибница“, 4. црногорска бб, Краљево).

У месту службовања Прокупље

 • за војне поште 4654 Прокупље, 4665 Прокупље и 4994 Прокупље: касарна „Ратко Павловић Ћићко“, Вука Караџића бб, Прокупље.

У месту службовања Рашка

 • за Војну пошту 3705 Рашка: касарна „Стефан Немања“, Супње бб, Рашка.

У месту службовања Смедерево

 • за Војну пошту 2078 Крагујевац: касарна „Иван Стефановић Срба“, Коларски пут 43, Смедерево.

У месту службовања Смедеревска Паланка

 • за Војну пошту 2078 Крагујевац: касарна „Генерал Живко Павловић“, Улица Војске Југославије 2, Смедеревска Паланка.

У месту службовања Сомбор

 • за Војну пошту 1423 Сомбор: касарна „Аеродром“, Централа бб, Сомбор.

У месту службовања Сремска Митровица

 • за војне поште 1411 Сремска Митровица и 1415 Сремска Митровица: касарна „Бошко Палковљевић Пинки“, Планинска бб, Сремска Митровица.

У месту службовања Ћуприја

 • за Војну пошту 9932 Ћуприја: Интервидовски полигон „Пасуљанске ливаде“, Булевар војске 2, Ћуприја.

У месту службовања Ужице

 • за Војну пошту 2077 Горњи Милановац: насеље Кремна.

У месту службовања Шабац

 • за Војну пошту 4219 Шабац: касарна „Церски јунаци“, Поцерска 2, Шабац.

Позивају се кандидати да у року од 15 дана, од дана пријављивања за попуну радних места професионалних војника, приложе:

 1. извод из матичне књиге рођених (оригинал или фотокопија оверена у суду, општини или код јавног бележника – уколико није на новом обрасцу не старији од 6 месеци);
 2. уверење о држављанству (оригинал или фотокопија оверена у суду, општини или код јавног бележника – не старије од 6 месеци);
 3. потврду државног органа да кандидату није раније престајао радни однос, у државном органу, због теже повреде дужности из радног односа (за лица која су раније била у радном односу у државном органу);
 4. уверење центра Министарства одбране за локалну самоуправу да је кандидат одслужио војни рок са оружјем (оригинал или фотокопија оверена у суду, општини или код јавног бележника);
 5. копију возачке дозволе (фотокопија оверена у суду, општини или код јавног бележника – за лица која се пријаве за пријем у саобраћајну службу);
 6. копију дипломе о стеченом образовању (фотокопија оверена у суду, општини или код јавног бележника).

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да орган може да врши увид, прибавља или обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.

Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: извод из матичне књиге рођених (документ на редном броју 1), уверење о држављанству (документ на редном броју 2), потврда државног органа да кандидату није раније престајао радни однос, у државном органу, због теже повреде дужности из радног односа (документ на редном броју 3), уверење центра Министарства одбране за локалну самоуправу да је кандидат одслужио војни рок са оружјем (документ на редном броју 4) и возачка дозвола (документ на редном броју 5).

У складу са наведеним, потребно је да кандидат, уз копију дипломе о стеченом образовању (документ на редном броју 6), достави и изјаву којом се опредељује за једну од могућности: да орган прибави податке о којима се води службена евиденција (документа на редним бројевима од 1 до 5) или да ће то кандидат учинити сам у року од 15 дана од дана пријављивања. Изјаве се подносе на дан пријављивања за попуну радних места, а примери изјава налазе се у прилогу овог обавештења и добијају се, попуњавају и подносе на наведеним адресама војних пошта.

Неблаговремене, неразумљиве, недопуштене или непотпуне пријаве уз које нису приложени сви потребни докази на тражени начин неће се узимати у разматрање.

2. Избор кандидата за попуну радних места


Селекција кандидата из грађанства за попуну радних места професионалних војника реализује се у три дела. У првом делу, у трајању од једног дана, кандидати подлежу општем лекарском прегледу и провери физичке способности. Ради провере физичке способности кандидати су у обавези да са собом понесу спортску опрему: патике, тренерка-шортс, мајица (сопствени избор). У другом делу, у трајању од једног дана, кандидати подлежу психолошкој процени. У трећем делу, у трајању од једног дана, кандидати подлежу медицинско-здравственој процени.

Изборни поступак ће се спровести само међу кандидатима који испуњавају услове за пријем на радно место за које су се пријавили.

Поступак избора кандидата спроводи се по принципу елиминације, тако да неиспуњавање критеријума на претходној провери-процени искључује упућивање на даље провере-процене.

Ради вршења психолошке процене, кандидати за попуну радних места професионалних војника биће упућени у надлежну војноздравствену установу (у Београду, Нишу или Новом Саду), према распореду који ће израдити и са којима ће их упознати председници комисија за утврђивање испуњености услова за пријем.

Резултате пријављених кандидата утврдиће комисије за утврђивање испуњености услова за пријем у професионалну војну службу на основу следећих мерила за избор:
 1. завршени ниво школовања – до 45 % од укупног броја бодова (основна школа 15 бодова, средња школа, 3. степен 30 бодова, средња школа 4. степен или виши ниво образовања 45 бодова);
 2. провера физичке способности – до 55 бодова (производ коначне оцене и броја 11).
У оквиру медицинско-здравствене процене врши се психолошка процена кандидата у складу са Упутством о психолошким испитивањима кандидата за пријем у професионалну војну службу у својству професионалног војника и професионалних војника за обнову уговора о раду.

Кандидати који са најбољим резултатом испуне мерила за избор биће упућени на медицинско-здравствену процену у надлежну војноздравствену установу ради утврђивања здравствене способности за професионалну војну службу.

За кандидате биће извршена безбедносна провера за пријем на рад у Војску Србије.

Позиви и сва писмена документа достављају се кандидату на адресу коју кандидат наведе у пријави за пријем.

Уколико се кандидат не одазове позиву ради обављања општег лекарског прегледа, физичке провере, психолошке процене и упућивања на медицинско-здравствену процену, сматраће се да не жели да ступи у професионалну војну службу.

Приликом доласка на проверу општих способности (општи лекарски преглед и провера физичких способности), поред потребне спортске опреме, кандидати са собом обавезно носе и личну карту.

Све евентуалне трошкове путовања до касарни и војноздравствених установа, ради реализације првог дела селекције, психолошке и медицинско-здравствене процене, као и евентуалне трошкове смештаја и исхране, сносе кандидати који су се пријавили за попуну радних места професионалних војника.

3. Услови пријема у својству професионалног војника


У професионалну војну службу у својству професионалног војника, на одређено време, могу бити примљени држављани Републике Србије, који испуњавају следеће услове:

Општи услови:

 1. да су пунолетни;
 2. да су здравствено и психофизички способни за службу у Војсци Србије;
 3. да имају прописано образовање;
 4. да им раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа (за лица која су раније била у радном односу у државном органу);
 5. да нису осуђивани на казну затвора од најмање шест месеци;
 6. да нису старији од 30 година;
 7. да су безбедносно проверени и да немају безбедносних сметњи за пријем у професионалну војну службу, у складу са прописима којима је уређено вршење безбедносне провере у Министарству одбране;
 8. да су одслужили војни рок са оружјем.

Поред општих, кандидати за попуну радних места професионалних војника у Војсци Србије морају испуњавати и услове за пријем утврђене формацијом команде, јединице и установе Војске Србије.

4. Закључивање уговора о раду на одређено време


Комисије ће утврдити испуњеност услова за пријем у професионалну војну службу и сачинити извештај са предлогом кандидата за пријем.

Одлуке о избору кандидата за пријем у професионалну војну службу донеће надлежне старешине о чему ће писаним путем бити обавештени сви кандидати који су учествовали у изборном поступку.

Кандидати ће обавештења о резултатима избора добити од председника комисија које утврђују испуњеност услова за пријем у професионалну војну службу.

Са изабраним кандидатима закључује се уговор о раду на одређено време и примају се наредбом надлежног старешине у професионалну војну службу у својству професионалног војника на период од шест месеци, уз могућност продужења уговора о раду на период до године и обнављања истог до навршених 53 године живота.

Уколико се кандидат не одазове позиву ради закључења уговора о раду сматраће се да не жели да ступи у професионалну војну службу, а уместо њега позваће се други кандидат са коначне листе за избор.

Лица примљена у професионалну војну службу остварују сва права и обавезе у складу са Законом о Војсци Србије („Службени гласник Републике Србије“, број 116/2007, 88/2009, 101/2010 – др. закон, 10/2015 и 88/2015 – одлука УС).

Обавештење за пријаву војника у резерви из евиденције регионалних центара Министарства одбране ради попуне радних места професионалних војника на одређено време је стално отворено, а пријем у професионалну војну службу у својству професионалног војника вршиће се у складу са планом попуне.

Додатне информације о потребама за пријемом, по родовима-службама и местима службовања, могу се добити на следећим бројевима телефона:

 • Војна пошта 1013 Београд, тел. 011/3304-175,
 • Војна пошта 1094 Земун, тел. 011/3074-318,
 • Војна пошта 1097 Ниш, тел. 018/555-938 и 018/555-562,
 • Војна пошта 1205 Београд, тел. 011/3053-603,
 • Војна пошта 1311 Лозница, тел. 015/7882-437,
 • Војна пошта 1316 Ниш, тел. 018/521-998 или 018/203-124,
 • Војна пошта 1402 Београд, тел. 011/3304-502 или 011/3304-302,
 • Војна пошта 1405 Нови Сад, тел. 021/4835-357,
 • Војна пошта 1407 Панчево, тел. 013/326-461 или 013/326-583,
 • Војна пошта 1408 Бачка Топола, тел. 024/715-611, локал 58-582 или 060/3729-260,
 • Војна пошта 1411 Сремска Митровица, тел. 022/610-212, локал 50-624 или 060/7279-820,
 • Војна пошта 1413 Нови Сад, тел. 021/4835-324,
 • Војна пошта 1414 Нови Сад, тел. 021/4835-016 и 021/4835-234,
 • Војна пошта 1415 Сремска Митровица, 022/610-212 локал 50-560,
 • Војна пошта 1419 Бачка Топола, тел. 024/715-287 или 024/715-611 локал 58-672,
 • Војна пошта 1421 Нови Сад, тел. 021/4835-665,
 • Војна пошта 1423 Сомбор, 025/438-899 локал 58-167 или 58-091,
 • Војна пошта 1431 Батајница, тел. 011/3106-698 или 011/3106-061,
 • Војна пошта 1437 Батајница, тел. 011/3106-698 или 011/3106-061,
 • Војна пошта 1439 Батајница, тел. 011/3106-698 или 011/3106-061,
 • Војна пошта 1440 Батајница, тел. 011/3106-698 или 011/3106-061,
 • Војна пошта 1442 Панчево, тел. 013/326-216,
 • Војнa пошта 1443 Прибој, телефон у команди јединице у Краљеву: 036/308-422 или 036/308-421,
 • Војна пошта 1575 Ниш, тел. 018/508-228,
 • Војна пошта 1947 Нови Сад, тел. 021/4835-441 или 021/4835-469,
 • Војна пошта 2077 Горњи Милановац, тел. 032/713-290, локал 49-606 или 49-702, 036/5826-058, 036/308-109, 036/353-549, 036/356-464, 014/438-314 и 031/3808-206,
 • Војна пошта 2078 Крагујевац, тел. 034/507-177, 011/8232-656, 026/4627-937 и 026/321-775,
 • Војна пошта 2079 Ниш, тел. 018/508-620,
 • Војна пошта 2084 Београд, тел. 011/3053-472, 011/3603-870, 013/326-185 и 022/460-079,
 • Војна пошта 2116 Лађевци, тел. 036/305-031 или 036/305-041,
 • Војна пошта 2143 Горњи Милановац, тел. 032/713-290, локал 49-533,
 • Војна пошта 2279 Београд, тел. 011/2064-374 или 011/2064-339,
 • Војна пошта 2281 Београд, тел. 011/2064-374 или 011/2064-339,
 • Војна пошта 2289 Београд, тел. 011/2064-374 или 011/2064-339,
 • Војна пошта 2342 Београд, тел. 011/3401-007 или 011/3401-069,
 • Војна пошта 2827 Нови Сад, тел. 021/4835-441 или 021/4835-424,
 • Војна пошта 2834 Београд, тел. 011/2064-524 и 011/2064-531,
 • Војна пошта 3160 Зрењанин, тел. 021/4835-723 или 066/8701-041,
 • Војна пошта 3162 Ниш, тел. 018/555-299,
 • Војна пошта 3262 Крагујевац, тел. 034/507-165,
 • Војна пошта 3395 Батајница, 011/3106-583,
 • Војна пошта 3472 Ниш, 018/508-488 или 018/508-515,
 • Војна пошта 3701 Краљево, тел. 036/308-422 или 036/308-457,
 • Војна пошта 3705 Рашка, тел. 036/736-131, локал 46-102,
 • Војна пошта 3706 Пожега, тел. 031/595-553,
 • Војна пошта 3709 Ваљево, 014/296-470,
 • Војна пошта 3711 Краљево, 036/308-113,
 • Војна пошта 3720 Краљево, 036/308-422 или 036/308-421,
 • Војна пошта 3924 Бујановац, тел. 069/1209-984,
 • Војна пошта 3947 Нови Сад, тел. 021/4835-315,
 • Војна пошта 4100 Нови Сад, тел. 021/4835-579,
 • Војна пошта 4108 Ниш, тел. 018/508-004 или 064/8874-024,
 • Војна пошта 4219 Шабац, тел. 015/3549-900, локал 50-007,
 • Војна пошта 4310 Панчево, тел. 013/326-526,
 • Војна пошта 4445 Лесковац, тел. 016/249-379, 016/249-309, 066/8711-907 или 066/8711-959,
 • Војна пошта 4501 Београд, тел. 011/3053-265,
 • Војна пошта 4502 Београд, тел. 011/3106-494,
 • Војна пошта 4504 Краљево, тел. 036/308-221,
 • Војна пошта 4506 Београд, тел. 011/3053-684,
 • Војна пошта 4522 Батајница, тел. 011/3074-513 или 011/3074-486,
 • Војна пошта 4557 Београд, тел. 011/2064-822 или 011/2064-821,
 • Војна пошта 4650 Ниш, тел. 018/508-830,
 • Војна пошта 4652 Краљево, тел. 036/308-195,
 • Војна пошта 4654 Прокупље, тел. 027/321-311,
 • Војна пошта 4656 Краљево, тел. 036/308-188,
 • Војна пошта 4658 Краљево, тел. 036/308-406,
 • Војна пошта 4659 Нови Пазар, тел. 036/736-131, локал 46-566,
 • Војна пошта 4661 Краљево, тел. 036/308-444,
 • Војна пошта 4662 Зајечар, тел. 019/422-034, локал 121 или 221,
 • Војна пошта 4665 Прокупље, тел. 027/321-311 локал 41-667,
 • Војна пошта 4666 Ниш, тел. 018/555-596 или 018/555-353,
 • Војна пошта 4667 Ниш, тел. 018/508-298,
 • Војна пошта 4983 Ниш, тел. 018/508-699,
 • Војна пошта 4984 Бујановац, тел. 017/414-102 локал 41-136,
 • Војна пошта 4986 Бујановац, тел. 017/414-102 локал 42-012 или 42-158,
 • Војна пошта 4989 Куршумлија, тел. 027/381-388 локал 43-567 или 43-566,
 • Војна пошта 4990 Куршумлија, тел. 037/416-503,
 • Војна пошта 4993 Врање, тел. 017/414-102 локал 41-166,
 • Војна пошта 4994 Прокупље, тел. 027/321-311 локал 41-589 или 41-595,
 • Војна пошта 4996 Врање, тел. 017/414-102 локал 41-208,
 • Војна пошта 4999 Ниш, тел. 018/508-146,
 • Војна пошта 5004 Јаково, тел. 011/8416-660 или 011/8416-186 локал 30-767,
 • Војна пошта 5006 Бујановац, тел. 017/414-102 локал 42-210,
 • Војна пошта 5010 Зуце, тел. 011/3092-329,
 • Војна пошта 5011 Јаково, тел. 011/8416-660, локал 30-823,
 • Војна пошта 5013 Лађевци, тел. 036/305-228 или 036/305-041,
 • Војна пошта 5015 Лађевци, тел. 36/305-031,
 • Војна пошта 5017 Лађевци, тел. 036/305-031,
 • Војна пошта 5019 Крушевац, тел. 037/416-048 и 036/308-490,
 • Војна пошта 5076 Београд, тел. 011/2064-374 или 011/2064-339,
 • Војна пошта 5302 Пожаревац, тел. 066/8713-011 или 060/3799-913 ,
 • Војна пошта 5464 Ниш, тел. 018/508-814 или 018/508-836,
 • Војна пошта 5801 Крушевац, тел. 037/416-056, 037/416-081 или 066/8707-415,
 • Војна пошта 6002 Зајечар, тел. 019/426-388,
 • Војна пошта 6003 Панчево, тел. 013/326-221,
 • Војна пошта 6009 Нови Сад, тел. 021/4835-441 или 021/4835-424,
 • Војна пошта 6011 Београд, тел. 011/3201-237,
 • Војна пошта 6870 Београд, тел. 011/3603-795,
 • Војна пошта 6910 Крушевац, тел. 037/416-089,
 • Војна пошта 8909 Београд, тел. 011/3053-214,
 • Војна пошта 8927 Ниш, тел. 018/508-486,
 • Војна пошта 9808 Београд, тел. 011/3205-105,
 • Војна пошта 9845 Ваљево, тел. 014/296-015 или 014/296-017,
 • Војна пошта 9932 Ћуприја, тел. 035/8627-539.
Кликом на линкове испод можете преузети:

Повезане вести